انجمن مهندسان کنترل و ابزار دقیق ایران با همکاری دانشگاه شیراز ، دومین کنفرانس کنترل،ابزار دقیق و اتوماسیون را در دانشگاه برگزار می نماید. زمان برگزاری: ۶-۸ دی ماه ۱۳۹۰               * تلفن دبیرخانه: ۵۳۵۳۴۵۰-۰۹۱۷ * ۶۱۳۳۲۹۰-۰۷۱۱ * مهلت دریافت مقالات کامل و  مهلت دریافت گزارش های کامل فنی و صنعتی: ۲۰ شهریور * اعلام نتیجه […]

انجمن مهندسان کنترل و ابزار دقیق ایران با همکاری دانشگاه شیراز ، دومین کنفرانس کنترل،ابزار دقیق و اتوماسیون را در دانشگاه برگزار می نماید.

زمان برگزاری: ۶-۸ دی ماه ۱۳۹۰               * تلفن دبیرخانه: ۵۳۵۳۴۵۰-۰۹۱۷ * ۶۱۳۳۲۹۰-۰۷۱۱

* مهلت دریافت مقالات کامل و  مهلت دریافت گزارش های کامل فنی و صنعتی: ۲۰ شهریور

* اعلام نتیجه پذیرش: ۲۵آبان                * مهلت دریافت مقالات و گزارش های نهایی: ۱۵ آذر

 

پوستر کنفرانس بروشور کنفرانس