به اطلاع اساتید ، دانشجویان و محققین محترم می رساند، دومین کنفرانس کاربرد منطق فازی درعلوم رسانه به تاریخ ۱/۱۲/۱۳۹۰ با گرایش های زیر در دانشکده صدا و سیما به صورت سخن رانی و کارگاه های آموزشی برگزار می شود: ۱- مبانی فازی و مهندسی ( صدا، تصویر، مخابرات ، رباتیک و نورپردازی) ۲- علم […]

به اطلاع اساتید ، دانشجویان و محققین محترم می رساند، دومین کنفرانس کاربرد منطق فازی درعلوم رسانه به تاریخ ۱/۱۲/۱۳۹۰ با گرایش های زیر در دانشکده صدا و سیما به صورت سخن رانی و کارگاه های آموزشی برگزار می شود:

۱- مبانی فازی و مهندسی ( صدا، تصویر، مخابرات ، رباتیک و نورپردازی)

۲- علم فازی وتحول در علوم انسانی

۳- تدوین فازی فیلم

۴- نقش تفکر فازی در مدیریت و ارتباطات

۵- بررسی موسیقی با رویکرد فازی

۶- جلوه های کژانگاشتی و برداشت های فازی ذهن

از علاقه مندان دعوت می شود مقالات خود را در یکی از زمینه های ذکر شده با کار برد رسانه ای از طریق سایت همایش ارسال نمایند.

 توجه:    لازم به ذکر است که مقالات برتر پذیرفته شده در ویژه نامه مجله علمی – پژوهشی ” رادیو و تلویزیون” (مورد تایید وزارت علوم) و مجله انجمن سیستم های فازی با مرتبه ISI به چاپ می رسد.

 

کارگاه آموزشی:

به اطلاع علامندان می رساند ، کار گاه های آموزشی تخصصی دومین کنفرانس کاربرد منطق فازی در رسانه برای اولین بار در ایران در دو زمینه برگزار می شود.

  ۱- تدوین فیلم فازی

  ۲- موسیقی فازی

  ۳- مدیریت با رویکرد فازی

  ۴- جلوه های کژانگاشتی و برداشت های فازی ذهن

  با توجه به محدود بودن ظرفیت، اولویت با افرادی است که زود تر ثبت نام نمایند.

اعضا کمیته برگزار کننده:

  · رئیس افتخاری کنفرانس دکترسید مجتبی رضوی طوسی رئیس دانشکده صدا و سیما

  · رئیس کنفرانس و رئیس کمیته علمی دکتر امیر حسین فراهانی عضو هیئت علمی دانشکده صدا و سیما

  · دبیر علمی و اجرایی همایش مهندس علیرضا خرمی عضو هیئت علمی دانشکده صدا و سیما

  اعضا کمیته علمی همایش:

  ۱- دکتر رجبعلی برزویی                                 دانشگاه شهید بهشتی

  ۲- دکتر محمد تشنه لب                                دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

  ۳- دکتر میر محسن پدرام                              دانشگاه تر بیت معلم تهران

  ۴- دکتر خادم زاده                                        مرکز تحقیقات مخابرات ایران

  ۵- دکتر سید محمود طاهری                          دانشگاه صنعتی اصفهان و فردوسی مشهد

  ۶- دکتر عادل آذر                                          دانشگاه تربیت مدرس

  ۷- دکتر رضا عامری                                      دانشگاه تهران

  ۸- دکتر علی اکبر فرهنگی                            دانشگاه آزاد اسلامی

  ۹- دکتر ماشاء ا… ماشین چی                      دانشگاه شهید باهنر کرمان

  ۱۰- دکتر سید مرتضی موسویان                    دانشکده صدا و سیما

  ۱۱- دکتر محمد باقر منهاج                            دانشکده صنعتی امیر کبیر

  ۱۲- دکتر سید هادی ناصری                          دانشگاه مازندران

  ۱۳- دکتر لطف اله نبوی                                دانشگاه تربیت مدرس

 ۱۴- دکتر سید منصور واعظ پور                        دانشگاه صنعتی امیر کبیر

  ۱۵- دکتر احمد علی یزدان پناه                      دانشگاه شهید بهشتی

تاریخ های مهم:

ارائه سمینارها و سخنرانی ها   ۱۳۹۰/۱۲/۱
ارئه کار گاه های آموزشی بعد از ظهر ۱۳۹۰/۱۲/۱
ارسال چکیده یک صفحه ای مقاله ۱۳۹۰/۱۱/۱۴
پاسخ مشروط مقالات پذیرفته شده   ۲۵/۱۲/۱۳۹۰
با توجه به توافق ایجاد شده جهت چاپ مقالات پذیرفته شده در مجلات علمی-پژوهشی و ISI مقالات پذیرفته شده اولیه مهلت دارند تا ۳۰/۱/۱۳۹۱ مقالات کامل خود را ارسال نمایند. ثبت نام جهت شرکت در کنفرانس ، کار گاه آموزشی و نویسندگان مقاله ۲۵/۱۱/۱۳۹۰

پایگاه کنفرانس: http://fuzzy.irib.ir

پست الکترونیک: fuzzy@iribu.ir