دومین کنفرانس بین المللی مهندسی کیفیت / ۱۷ و ۱۸ دیماه ۱۳۹۲
دومین کنفرانس بین المللی مهندسی کیفیت / ۱۷ و ۱۸ دیماه ۱۳۹۲

دومین کنفرانس بین المللی مهندسی کیفیت
بزرگترین گردهمایی مدیران و کارشناسان کیفیت
زمان : ۱۷ و ۱۸ دیماه ۱۳۹۲ — مکان : سالن همایش های هتل المپیک

 دومین کنفرانس بین المللی مهندسی کیفیت

بزرگترین گردهمایی مدیران و کارشناسان کیفیت

زمان : ۱۷ و ۱۸ دیماه ۱۳۹۲ — مکان : سالن همایش های هتل المپیک

دبیر کنفرانس : پروفسور رسول نورالسناء

چاپ مجموعه مقالات برگزیده در نشریات معتبر علمی پژوهشی و نمایه شده ISC

www.Qec.ir

تلفن تماس با دبیرخانه:  ۷ – ۲۲۸۹۸۵۳۵-۰۲۱
فکس : ۲۲۸۹۸۵۳۴-۰۲۱

تلفن تماس با دبیرخانه:  ۷ – ۲۲۸۹۸۵۳۵-۰۲۱

فکس : ۲۲۸۹۸۵۳۴-۰۲۱

www.Qec.ir