دکتری پژوهش محور صنایع- صنایع در دانشگاه تربیت مدرس ایجاد خواهد شد.
دکتری پژوهش محور صنایع- صنایع در دانشگاه تربیت مدرس ایجاد خواهد شد.

به گزارش اخبار مهندسی صنایع به نقل از روابط عمومی وزارت علوم با تصویب شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم ، ۲۰رشته تحصیلی دوره دکترا در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی در کشور ایجاد می شود. از جمله دوره های دکترای مصوب این شورا می توان به تصویب ایجاد دکتری مهندسی صنایع – صنایع پژوهش […]

به گزارش اخبار مهندسی صنایع به نقل از روابط عمومی وزارت علوم با تصویب شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم ، ۲۰رشته تحصیلی دوره دکترا در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی در کشور ایجاد می شود.

از جمله دوره های دکترای مصوب این شورا می توان به تصویب ایجاد دکتری مهندسی صنایع – صنایع پژوهش محور در دانشگاه تربیت مدرس ( پژوهشکده فناوری اطلاعات ) اشاره نمود.