مصاحبه با دکتر بهزادیان دانشیار دانشگاه شمال در حاشیه کنفرانس بین المللی فازی جناب دکتر بهزادیان از دانشجویان شنیدیم که شما در حال آماده کردن مقاله ای در مورد یک سری اشکالاتی که برQFD  وارد است هستید . لطفا ابتدا کمی در موردQFD  برای ما توضیح دهید. همانطور که می دانید QFD  ابزاری سنتی است […]

مصاحبه با دکتر بهزادیان دانشیار دانشگاه شمال در حاشیه کنفرانس بین المللی فازی

جناب دکتر بهزادیان از دانشجویان شنیدیم که شما در حال آماده کردن مقاله ای در مورد یک سری اشکالاتی که برQFD  وارد است هستید . لطفا ابتدا کمی در موردQFD  برای ما توضیح دهید.

همانطور که می دانید QFD  ابزاری سنتی است برای این که خیلی از سازمان ها بتوانند محصولاتی منطبق با نیاز های مشتریان تولید نمایند در یک ساختار سلسله مراتبی که در فرمت استاندارد دارای چهار ماتریس و در فرمت ژاپنی بالای ۳۰ ماتریس دارد

و در نهایت محصولات و خدماتی را ارایه کنند که با خواسته ها و نیاز های مشتریان منطبق است. بیش از ۳۵ سال از عمر QFD  می گذرد و با این حال هنوز این محصول در بسیاری از صنعت ها مورد استفاده قرار می گیرد و دامنه استفاده آن نیز بسیار بالاست بر خلاف یک سری از ابزار ها که در حوزه خاصی مثلا نظامی رفته ، این ابزار در مطالعه ادبیات و کاربرد آن حوزه وسیعی را در بر می گیرد.

در مورد مقاله ای که مشغول آماده کردن آن هستید و یک سری ایراداتی را به QFD گرفته اید مقداری برایمان توضیح دهید.

تحقیقات زیادی در مورد QFD  انجام شده سال ۲۰۰۲ مطالعه ادبیات موردی روی آن انجام شده که در مجله یورو پین جورنال هم چاپ شده است، فرد چینی این کار را انجام داده و حدود ۷۰۰ الی ۸۰۰ مقاله QFD را در حوزه های مختلف دسته بندی کردند بعد از آن افرادی روی آن ها کارهایی انجام داده اند ولیکن اگر ما این مقالات را نگاه کنیم این مقالات دو دسته اند برخی QFD سنتی را در یک قسمت صنعت به کار گرفته اند و این نگرش یک نگرش عملی است، اما بعضی دیگر مقالات را به دید دیگری نگاه کردند و دیدند که QFD سنتی درعرصه عمل دارای ایراداتی می باشد و این ایرادات توسط کسانی که کار می کردند به وضوح دیده شده است،بنابراین به دنبال بحث های تئوریک و متدلوژی قضیه بودند که بتوانند بکار گیری یک QFD سنتی را در صنعت آسانتر کنند. و این کمکی است که می توانست به QFD سنتی انجام شود اما من مسئله را از یک جنبه دیگر نگاه کردم و گفتم به جای اینکه بگوییم در چه صنعتی انجام شده بر اساس نوع مسئله این را انجام دهیم ببینیم کلا QFD جه نوع مسائلی را دارد و شروع کردیم به مطالعه ادبیات QFD و بعد از ماه ها به نتیجه رسیدیم که می شود ۲ دسته مسائل ،در دسته اول ۶ و در دسته دوم ۱۰ نوع ایراد از QFD گرفت ، ایراداتی که در ادبیات است در این ۱۶ دسته قرار می گیرد که این دسته ها به مسائل ورودی و مسائل پردازشی ختم می شود، بدنه این تحقیق آماده است و نیاز به بروز رسانی دارد چون حدود یک سال از این مقاله می گذرد و با این حال قابل Submit شدن است و کسانی که می خواهند روی QFD کار کنند قادر اند بداند جه مسائلی وجود دارد و تحقیق خود را منطبق بر آن انجام دهند، اما مهمترین نکته این است که مسائل ورودی به نیاز ها و خواسته های مشتری و دسته بندی نیازها و ماتریس های QFD می پردازند. و مسائل پردازشی به این موضوع می پردازد که آیا نیازهای مشتری به نحو مطلوبی وارد ماتریس شدند و مهندسین وقتی می خواهند کار کنند و مسائل را دسته بندی کنند با چه مشکلاتی مواجه می شوند،که این ها جزو مسائل پردازشی مطرح شده و احساس می شود روی مسائل ورودی باید بیشتر کار شود و چون برای طراحی محصولات نیازهای مشتری از اهمیت کلیدی برخوردار است، اینکه چطور Data ها را وارد ماتریس کنیم یک حوزه بسیار مهمی در QFD است.

در حال حاضر چند درصد از شرکت هایی با QFD کار می کنند و در گیر QFD شدند؟ بخصوص در ایران؟

رشد QFD در کشور رشد چشمگیری است ولی هنوز در خدمات جا نیافتاده است

برای مثال یک دانشگاه چطور می تواند از نیازهای کارمندان و دانشجویان در جهت ارتقای آن استفاده کند؟ یا هتل یا یک شهرداری.

در صنعت خوب کار شده اما هنوز بعضی صنایع از این مفاهیم دورند و هنوز ساختار سنتی دارند یا دانش کمتری در این زمینه دارند ولی صنایع خودروسازی نه بصورت گسترده ولی با این ابزار آشنا هستند و بکار می گیرند

اما آیا ما QFD را برای طراحی استفاده کنیم با برای بهبود؟

متاسفانه چون دانش طراحی در کشور فنی نیست از QFD برای طراحی کمتر استفاده شده و اغلب برای بهبود محصول استفاده شده اند بقیه صنایع مانند پتروشیمی به ندرت از این روش استفاده می کنند ولی در خودرو سازی تا حدود زیادی از QFD استفاده شده است.