دکتر میر بهادر قلی آریانژاد، استاد برجسته مهندسی صنایع کشور در زمینه تحقیق در عملیات و مدلسازی و از اساتید دانشگاه علم و صنعت ایران به رحمت ایزدی پیوست مراسم تدفین این استاد ارزنده روز پنجشنبه در زادگاه ایشان شهر کلاچای برگزار خواهد شد. روحش شاد ، یادش گرامی

دکتر میر بهادر قلی آریانژاد، استاد برجسته مهندسی صنایع کشور در زمینه تحقیق در عملیات و مدلسازی و از اساتید دانشگاه علم و صنعت ایران به رحمت ایزدی پیوست

مراسم تدفین این استاد ارزنده روز پنجشنبه در زادگاه ایشان شهر کلاچای برگزار خواهد شد.

روحش شاد ، یادش گرامی