به گزارش اخبار مهندسی صنایع ایران دکتر حسین محمد پورزرندی معاون مالی و اداری شهرداری تهران در دومین کنفرانس ملی مدیریت هزینه با اشاره به اجرایی شدن مدیریت هزینه در شهرداری تهران گفت در اجرایی کردن مدیریت هزینه نباید هزینه های کارآمد را حذف کرد وی همچنین با بیان استراتژی مدیریت هزینه در شهرداری تهران […]

به گزارش اخبار مهندسی صنایع ایران دکتر حسین محمد پورزرندی معاون مالی و اداری شهرداری تهران در دومین کنفرانس ملی مدیریت هزینه با اشاره به اجرایی شدن مدیریت هزینه در شهرداری تهران گفت در اجرایی کردن مدیریت هزینه نباید هزینه های کارآمد را حذف کرد وی همچنین با بیان استراتژی مدیریت هزینه در شهرداری تهران افزود مدیریت منابع انسانی و توجه به این اصل مهم در سازمان ها یکی از استراتژی های کلیدی در اجرای مدیریت هزینه است.

دکتر پورزرندی همچنین عدم توجه به منافع فردی و سازمانی ، بازی با ارقام و مشغول شدن به هزینه های جزئی را به عنوان آفت های اجرایی شدن مدیریت هزینه در سازمان ها برشمرد.

کنفرانس ملی مدیریت هزینه ۲۱ آذرماه در مرکز همایش های بین المللی رازی توسط گروه مهندسین مشاور رسا برگزار شد.