با توجه به راه اندازی شدن بخش کتابخانه الکترونیکی در اخبار مهندسی صنایع از کلیه اساتید، متخصصین و دانشجویان دعوت به عمل می آید با عضویت در این بخش و به اشتراک گذاشتن فایل های مفید زمینه را برای ایجاد یک بانک اطلاعاتی مفید در جهت هم افزایی فراهم نمایند. لازم به توضیح است فایل […]

با توجه به راه اندازی شدن بخش کتابخانه الکترونیکی در اخبار مهندسی صنایع از کلیه اساتید، متخصصین و دانشجویان دعوت به عمل می آید با عضویت در این بخش و به اشتراک گذاشتن فایل های مفید زمینه را برای ایجاد یک بانک اطلاعاتی مفید در جهت هم افزایی فراهم نمایند.

لازم به توضیح است فایل های مفید زیادی در اختیار تیم مدیریتی کتابخانه قرار گرفته که تعدادی از آنها در کتابخانه موجود بوده و تعدادی دیگر به مرور در بخش های مربوط قرار خواهد گرفت.

در پایان خواهشمندیم در صورتی که فایل را از منبعی مانند وبلاگ ها و … برداشته اید منبع آن را هم ذکر نمایید.

لینک دسترسی به کتابخانه :

http://forum.iien.ir/forumdisplay.php?fid=11