جعفر مهراد در گفت و گو با مهر افزود: با توجه به انجام موفقیت آمیز رتبه بندی دانشگاه ها و موسسات پژوهشی دولتی و غیردولتی در سال ۱۳۸۹، پایگاه استنادی علوم جهان اسلام دومین رتبه بندی خود را در سال ۱۳۹۰ آغاز کرده و پرسشنامه های لازم برای تهیه اطلاعات و مستندات از دانشگاه ها […]

جعفر مهراد در گفت و گو با مهر افزود: با توجه به انجام موفقیت آمیز رتبه بندی دانشگاه ها و موسسات پژوهشی دولتی و غیردولتی در سال ۱۳۸۹، پایگاه استنادی علوم جهان اسلام دومین رتبه بندی خود را در سال ۱۳۹۰ آغاز کرده و پرسشنامه های لازم برای تهیه اطلاعات و مستندات از دانشگاه ها و موسسات پژوهشی را به همراه جدول شاخص ها به دانشگاه ها و موسسات پژوهشی کشور ارسال کرده است.

وی اظهار داشت: این پایگاه از دانشگاه ها و موسسات خواسته است که اطلاعات لازم را تا مهرماه ۱۳۹۰ به دبیرخانه رتبه بندی در ISC عودت دهند.

سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام گفت: نکته حایز اهمیت این است که پژوهش که داده های آن از ISI استخراج می شود، توسط متخصصان رتبه بندی در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام در رتبه بندی لحاظ می شود و بقیه شاخص های مربوط به آموزش تأثیرات اجتماعی، اقتصادی، تحصیلات و امکانات توسط دانشگاه ها و موسسات پژوهشی به پایگاه ارائه می شود.

مهراد با اشاره به استثنائات این رتبه بندی افزود: در رتبه بندی امسال موسسات پژوهشی که دانشجو نمی گیرند ، دانشگاه هایی که تنها با یک موضوع خاص سر و کار دارند و دانشگاه هایی که تنها در یک یا دو مقطع دانشجو می گیرند، شرکت داده نمی شوند.