روایت خبرگزاری مهر از مهندسی صنایع – نظرات شما
روایت خبرگزاری مهر از مهندسی صنایع – نظرات شما

ذره بین – به مطلبی که چند روز پیش در خصوص مهندسی صنایع با عنوان « تعریف رشته مهندسی صنایع در دانشگاهها » بر روی خروجی خبرگزاری مهر قرار گرفت، توجه کنید : «یک استاد دانشگاه مطرح کرد: تعریف رشته مهندسی صنایع در دانشگاهها/ تصویب رشته ماشینهای صنایع غذایی سرپرست کمیته ماشینهای کشاورزی تاکید کرد […]

ذره بین – به مطلبی که چند روز پیش در خصوص مهندسی صنایع با عنوان « تعریف رشته مهندسی صنایع در دانشگاهها » بر روی خروجی خبرگزاری مهر قرار گرفت، توجه کنید :

«یک استاد دانشگاه مطرح کرد:

تعریف رشته مهندسی صنایع در دانشگاهها/ تصویب رشته ماشینهای صنایع غذایی

سرپرست کمیته ماشینهای کشاورزی تاکید کرد که وظیفه مهندسی صنایع در دانشکده های فنی ومهندسی، صنعتی کردن تولیدات آن دانشکده هاست.

به گزارش خبرگزاری مهر، شاهین رفیعی با تاکید بر صنعتی شدن کشاورزی، اظهار داشت: مسئولیت صنعتی کردن کشاورزی بر دوش کمیته ماشینهای کشاورزی است که باید در ابتدا رشته صنایع غذایی تعریف شود.

وی با بیان اینکه داشته های ما درباره ماشینهای کشاورزی و صنایع غذایی اندک است، افزود: برای بهبود این روند به عنوان گام اول تعریف رشته جدیدی به نام مهندسی ماشینهای صنایع غذایی بود که در مقطع کارشناسی مصوب شد و در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری در شرف تصویب است.

به گفته این استاد دانشگاه، وظیفه مهندسی صنایع در دانشکده های فنی ومهندسی، صنعتی کردن تولیدات آن دانشکده ها است و چنانچه این رشته را گسترش دهیم تبدیل به رشته مهندسی صنایع بایوسیستم می شود که وظیفه اصلی آن صنعتی کردن تولیدات کشاورزی است.

رفیعی ادامه داد: رشته مهندسی صنایع بایوسیستم در سه خوشه و زمینه مهم بهره برداری و استفاده از ماشینهای کشاورزی، مدیریت انرژی و مدیریت ضایعات و پس مانده های کشاورزی و با سه گرایش در کارشناسی وسه گرایش در دکتری، پس از نهایی شدن بصورت آزمایشی انجام خواهد شد.

وی تاکید کرد که نگاهها باید نسبت به کشاورزی تغییر کند چرا که کشاورزی محور اتصال کشور است و امنیت غذایی حرف اول را در جامعه می زند و در حال حاضر که کشور با تحریم روبرو شده، بحث توسعه کشاورزی بسیار مهم است. »

http://www.mehrnews.com/mobi/NewsDetail.aspx?NewsID=1763561

لطفا آنچه را از مطلب فوق برداشت می کنید در قسمت نظرات همین مطلب بنویسید.