روایت دکتر فرشید عبدی از همایش مهندسی صنایع، گذشته، حال، آینده
روایت دکتر فرشید عبدی از همایش مهندسی صنایع، گذشته، حال، آینده

همانطور که در خبرها آمده بود هفته گذشته همایشی به همت انجمن مهندسی صنایع ایران در دانشگاه پلی تکنیک برگزار شد متن زیر روایت دکتر فرشید عبدی از این همایش است. روز چهارشنبه ۱۸ دی ماه ۱۳۹۲ به همت انجمن مهندسی صنایع ایران و در دانشگاه صنعتی امیر کبیر، اولین نشست مهندسی صنایع دیروز، امروز […]

همانطور که در خبرها آمده بود هفته گذشته همایشی به همت انجمن مهندسی صنایع ایران در دانشگاه پلی تکنیک برگزار شد متن زیر روایت دکتر فرشید عبدی از این همایش است.

روز چهارشنبه ۱۸ دی ماه ۱۳۹۲ به همت انجمن مهندسی صنایع ایران و در دانشگاه صنعتی امیر کبیر، اولین نشست مهندسی صنایع دیروز، امروز و فردا برگزار شد. در این نشست علاوه بر مسئولین انجمن، نظیر آقای دکتر سید اصفهانی و دکتر ماکویی، برخی فارغ التحصیلان اولین دوره مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف نیز یعنی اولین مهندسین صنایع کشور نیزحضور داشتند. افرادی با کوله باری از تجربه و تاریخ بیش از ۴۰ ساله ی مهندسی صنایع ایران. نکاتی از صحبتهای ایشان استخراج کردم که شاید برای شما هم مفید باشد:

·        اولین دوره مهندسی صنایع در سال ۱۳۴۹ ایجاد شده است ( یعنی این رشته هم سن من و دیگر چهل و نهی هاست! و به میان سالی خود وارد شده است…)

·        نام رشته “مدیریت صنعتی و اقتصاد مهندسی “بوده است.

·        با تلاش دانشجویان اولین دوره و به خصوص دکتر سید اصفهانی و سخنرانی انگیزه بخش دکتر جمشید قره چه داغی (از مشاهیر امروز تفکر سیستمی در جهان) نام رشته به مهندسی صنایع تغییر یافته است.

·        برای ارتقا نام و معرفی رشته مهندسی در دانشگاه شریف تیم قوتبالی تشکیل می شود تا با سایر دانشکده ها رقابت کنند و این رشته تازه متولد تبلیغ شود. همچنین از هر راهی برای نشان دادن توان این رشته و هم ترازی آن آن با سایر رشته های فنی و مهندسی استفاده کرده اند.

·        ورودیها ۳۳ بوده اند که به ۲۴نفر کاهش پبدا کرده اند و برخی نیز این که در این رشته آمده اندناراضی بوده اند.

·        اولین استادان دکتر رسول حجی و دکتر کیانفر بوده اند و رییس وقت دانشگاه شریف رییس دانشکده بوده است.

·        جامعه صنعتی و محیطهای کاری رشته را نمی شناخته است و برای استخدام و معرفی رشته با مشکل مواجه بوده اند.

و خاطراتی که به نوبه خود چالب بودند و بخشی از تاریخ فعلاً شفاهی مهندسی صنایع ایران هستند و ایکاش که همتی شود و این مطالب مستند شوند. در ادامه دکتر ماکویی به وضعیت نامطلوب آموزشی و پژوهشی مهندسی صنایع پرداختند و از ناکارآمدی دروس و بی علاقگی دانشجویان و استادان انتقاد کردند. یکی از اشاره های دکتر ماکویی به تفاوت نسل ها بود. در نسل قبلی تحصیل و ادامه تحصیل بخشی مهم از آینده شغلی بود در حالی که در نسل فعلی ادامه تحصیل، یک موضوع عادی است. قرار شد در جلسات بعدی به آسیب شناسی مهندسی صنایع پرداخته شود. جلسه با گرفتن عکس یادگاری با پیشکسوتان خاتمه یافت.