زمان نهایی توزیع بن الکترونیکی کتاب ۲۵امین نمایشگاه بین المللی کتاب اعلام شد.
زمان نهایی توزیع بن الکترونیکی کتاب ۲۵امین نمایشگاه بین المللی کتاب اعلام شد.

معاونت امورفرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در اطلاعیه ای مهلت نهایی برای توزیع بن الکترونیکی کتاب برای وزارتخانه ها، سازمان ها، دانشگاه ها و سایر نهادهای فرهنگی را اول اردیبهشت ماه امسال عنوان کرد. به گزارش روابط عمومی موسسه نمایشگاههای فرهنگی ایران، در این اطلاعیه آمده است به منظور برنامه ریزی مناسب برای توزیع […]

معاونت امورفرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در اطلاعیه ای مهلت نهایی برای توزیع بن الکترونیکی کتاب برای وزارتخانه ها، سازمان ها، دانشگاه ها و سایر نهادهای فرهنگی را اول اردیبهشت ماه امسال عنوان کرد.

به گزارش روابط عمومی موسسه نمایشگاههای فرهنگی ایران، در این اطلاعیه آمده است به منظور برنامه ریزی مناسب برای توزیع بن الکترویکی و تخصیص یارانه به نهاد های مذکور این معاونت مهلت نهایی برای تقاضا و تخصیص یارانه را اول اردیبهشت ماه امسال عنوان کرد. کلیه وزارتخانه، سازمان ها، دانشگاه ها و سایر نهادهای فرهنگی علاقمند می توانند حداکثر تا تاریخ یاد شده به معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مراجعه فرمایند.
لازم به ذکر است بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران ۱۲ تا ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۱ برگزار خواهد شد.
همچنین سایت بیست و پنجمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران www.tibf.ir و نشانی سایت ثبت‌نام بن کارت‌های دانشجویی www.tibf.net می باشد.