زنگ تحلیل/ گام اول: مشکل یافتن مشکل است. / هادی آقازاده
زنگ تحلیل/ گام اول: مشکل یافتن مشکل است. / هادی آقازاده

آیا تا به حال فکر کرده اید که چرا به شما دستمزد می دهند؟ به خاطر مدرکتان یا به خاطر اینکه شما را دوست دارند؟ نه هیچ کدام یک از اینها. شما علم ، مهارت و دانشی دارید که می تواند مشکلی را حل کند. پس همه به نوعی هستند تا مشکلی را حل کنند […]

آیا تا به حال فکر کرده اید که چرا به شما دستمزد می دهند؟ به خاطر مدرکتان یا به خاطر اینکه شما را دوست دارند؟ نه هیچ کدام یک از اینها. شما علم ، مهارت و دانشی دارید که می تواند مشکلی را حل کند. پس همه به نوعی هستند تا مشکلی را حل کنند . آیا تا به حال فکر کرده اید اگر شما در مجموعه خود نباشید چه اتفاقی خواهد افتاد؟ جواب سوال، کارکرد شما برای مجموعه خودتان خواهد بود. اگر در پی افزایش کارکرد خود می باشید باید بتوانید مشکلات بزرگ را حل کنید مشکلاتی پیچیده و پر از تضاد و تناقض.

هر کسی مطابق با آموخته ها و دانسته های خود روشی برای حل مسئله دارد. آیا تا به حال در مورد روشی که برای حل مسئله خودتان به کار می گرفته اید، فکر کرده اید؟ تعریف شما از مشکل و مسئله چیست؟ آیا فکر می کنید که همه ی مشکلات را می بینید ؟ مشکلاتی که در آینده اتفاق خواهد افتاد و رد پای آنها در زمان حال موجود است چطور؟

جمله ایست که می گوید: مشکلات باعث خلق ایده های جدید می شود. وجه مشترک تمام مسائل استفاده از خلاقیت برای حل مسئله است چرا که تولید و خلق ایده، ناشی از نگرشی خلاقانه به مسائل می باشد. آیا می توان خلاقیت را آموخت؟ آیا می توان چارچوب مشخصی برای حل مسائل انتخاب کرد و هر مسئله را مطابق با آن تعریف و حل کرد؟ خبر خوب این که چنین امکانی وجود دارد !

اگر تصمیم گرفته اید مسئله خود را به گونه ای خلاقانه حل کنید؛ واقع بینی مهمترین پیش شرط است مسائل و مشکلاتتان را همان طور که هستند لیست کنید و آنگاه مهمترینش را انتخاب کنید نه مسئله را که شما دوست دارید آنرا ابتدا حل کنید. با قلم و کاغذ دوست باشید و به آن ها اعتماد کنید . بعد از این مرحله، باید مسئله را تعریف کنید! با عبارات شفاف، واضح و کوتاه هدف سیستمی که مسئله در آن به وقوع پیوسته، خروجی اولیه آن و در نهایت عواملی که مسئله ساز شده و مانع از خروجی مورد نظر می شود را لیست کنید.

ادامه دارد …

ایمیل نویسنده: aghazadeh AT iien.ir