جايزه ملي بهره‌وري و تعالي سازماني، در هفتمين سال اجراي خود، توانسته است گستره وسيع تري از سازمان‌هاي كشورمان را پوشش دهد و با ايجاد فضايي براي تبادل تجربيات موفق و تشويق سازمان ها به خودارزيابي، فرهنگ استفاده از نظام هاي نوين مديريتي را اشاعه دهد و به اين ترتيب به اهداف خود نزديك تر شود، هر چند كه براي دست‌يابي به اهداف عاليه اين طرح بزرگ ملي هنوز، راه بسيار است و تلاش و كوشش و عزم فراگيري را طلب مي‌كند.

جايزه ملي بهره‌وري و تعالي سازماني، در هفتمين سال اجراي خود، توانسته است گستره وسيع تري از سازمان‌هاي كشورمان را پوشش دهد و با ايجاد فضايي براي تبادل تجربيات موفق و تشويق سازمان ها به خودارزيابي، فرهنگ استفاده از نظام هاي نوين مديريتي را اشاعه دهد و به اين ترتيب به اهداف خود نزديك تر شود، هر چند كه براي دست‌يابي به اهداف عاليه اين طرح بزرگ ملي هنوز، راه بسيار است و تلاش و كوشش و عزم فراگيري را طلب مي‌كند.

1-بخش سلامت

الف ) سطح گواهی تعهد به تعالی

جناب آقاي دكتر علی فیضی لائین-رئيس محترم بیمارستان شهید هاشمی نژاد- مشهد 1
جناب آقاي دكتر  محمود جباروند بهروز -رئيس محترم بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی فارابی 2
جناب آقاي دكتر حسين محجوبي پور -رئيس محترم مرکز آموزشی- درمانی امین 3
جناب آقاي دكتر احمد فرامرزي -رئيس محترم مرکز آموزشی درمانی 515 تختخوابی امام رضا (ع) کرمانشاه 4
جناب آقاي دكتر شاهرخ يوسف زاده چابك -رئيس محترم مرکز آموزشی درمانی پور سینا 5
جناب آقاي دكتر اميدوار رضايي -رئيس محترم مرکز پزشکی ، آموزشی و درمانی لقمان حکیم 6

ب ) تقدير نامه دو ستاره

جناب آقاي دكترمحمد آقاجاني-رئيس محترم مرکز پزشکی ، آموزشی و درمانی امام حسین (ع) 1
جناب آقاي دكتر عباس حاج فتحعلي -رئيس محترم مركز پزشكي ، آموزشي و درماني آيت ا… طالقاني 2

ج ) تقدير نامه سه ستاره

جناب آقاي دكتر علی کمیلی-رئيس محترم بیمارستان شهید چمران 1

د ) سطح تنديس بلورين

جناب آقاي دكتر مسعود اعتمادیان – رئيس محترم مرکز فوق تخصصی شهید هاشمی نژاد 1

2- گواهی تعهد به تعالی

الف- بخش آموزش

جناب آقاي مهندس محمد قلي یونسی – مدیر عامل محترم مجموعه فرهنگي شركت پتروشيمي شهيد تندگويان 1

ب – بخش عمومی

جناب آقاي دکتر امیر اسکندرلو  – معاونت محترم توسعه مديريت و منابع دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني دانشگاه همدان 1

ج – بخش خدمات

جناب آقاي علی  معيني – مدیر عامل محترم خدمات علمي صنعتي تهران 1
جناب آقاي مسعود لطفي – مدیر عامل محترم سايپا لجستيك 2
جناب آقاي ارسلان هاشمي – مدیر عامل محترم شركت آب منطقه اي آذربايجان شرقي 3
جناب آقاي محمد حسین جعفري – رئیس محترم هیات مدیره و مدیر عامل شركت آب منطقه اي همدان 4
جناب آقاي حسن مهندس قاسمي – مدیر عامل محترم شركت احداث و توسعه پروژه هاي ويژه مپنا- توسعه 3 5
جناب آقاي عبدالعزيز  كريمي – مدیر عامل محترم شركت برق منطقه اي غرب 6
جناب آقاي دكترمحمدرضا  عباسي- مدیر عامل محترم شركت بيمه معلم 7
جناب آقاي سيد محمدعباس زادگان – مدیر عامل محترم شركت بيمه نوين 8
جناب آقاي مهندس محمد حسین خاكي – مدیر عامل محترم شركت پرداخت الكترونيك بانك پاسارگاد 9
جناب آقاي مهندس سعيد  مهتدي – مدیر عامل محترم شركت توربو كمپرسور نفت 10
جناب آقاي عليرضا مقدس زاده اردبيلي – مدیر عامل محترم شركت توسعه مانوماد 11
جناب آقاي يزدان  سيف -رئیس محترم هیات مدیره و مدیر عامل شركت حمل و نقل بين المللي خليج فارس 12
جناب آقاي رامين سارنگ- مدیر عامل محترم شركت خدمات فني رنا 13
جناب آقاي سيّد مرتضي خليلي- مدیر عامل محترم شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران- منطقه تهران 14
جناب آقاي محمد  حسن بيگلو – مدیر عامل محترم شركت خطوط لوله و مخابرات نفت فارس 15
جناب آقاي علي  نظري – مدیر عامل محترم شركت خطوط لوله ومخابرات نفت ايران – منطقه شمال شرق 16
جناب آقاي دکتر  غلامحسين فرزندي- مدیر عامل محترم شركت دارو پخش ( هولدينگ) 17
جناب آقاي  سعيد قندی – مدیر عامل محترم شركت سايان كارت 18
جناب آقاي بهروز اميدعلي – مدیر عامل محترم شركت سرمايه گذاري فرهنگيان 19
جناب آقاي  جواد سهاميان مقدم -رئیس محترم هیات مدیره و مدیر عامل شركت سهامي بيمه ايران 20
جناب آقاي سيد جلال نور موسوي – مدیر عامل محترم شركت گاز استان گيلان 21
جناب آقاي مهندس محسن عرب مقصودي – مدیر عامل محترم شركت گاز استان مازندران 22
جناب آقاي مازيار زند – مدیر عامل محترم شركت گسترش مواد پيشرفته 23
جناب آقاي سيد مصطفي صفوي – رئیس محترم هیات مدیره و مدیر عامل شركت مجتمع صنايع و معادن احياء سپاهان 24
جناب آقاي محمدرضا زهره وند – مدیر عامل محترم شركت مخابرات استان قم 25
جناب آقاي سيد رضا كسائي زاده – مدیر عامل محترم شركت ملی صادرات گاز ايران 26
جناب آقاي سيد محمد تقيعلوي – مدیر عامل محترم شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه قم 27
جناب آقاي  اردشير محمدي – معاون محترم وزير اقتصاد و دارائي و رئیس کل گمرك جمهوري اسلامي ايران 28
جناب آقاي كاظم  وادي زاده – مدیر عامل محترم مؤسسه حسابرسي وخدمات مالي يكتا تدبير 29
جناب آقاي هوشنگ نادريان  – مدیر عامل محترم موسسه حسابرسي مفيد راهبر 30
جناب آقاي مهندس علی  سرافراز – مدیر عامل محترم نمايندگي مجاز 1204 ايران خودرو كرج- سرافراز 31

د- بخش ساخت و توليد

جناب آقاي رضا رضايي – مدیر عامل محترم شركت آذين خودرو 1
جناب آقاي مسعود هراتي فر – مدیر عامل محترم شركت بهمن ديزل 2
جناب آقاي فرشيد ابدالي دهدزي – مدیر عامل محترم شركت پالايش گاز بيد بلند 3
جناب آقاي محسن شاهين – مدیر عامل محترم شركت پالايش نفت جي 4
جناب آقاي هاشم نامور – مدیر عامل محترم شركت پالايش نفت لاوان 5
جناب آقاي جمشيد مباركي – مدیر عامل محترم شركت پتروشیمی بوعلی سینا 6
جناب آقاي حميدرضا رستمي – مدیر عامل محترم شركت پتروشيمي نوري ( برزويه) 7
جناب آقاي امين پناهي – مدیر عامل محترم شركت توسعه سازه هاي درياي تسديد 8
جناب آقاي حسين لطفي – مدیر عامل محترم شركت توليد رينگ سايپا 9
جناب آقاي عبدالمهدي اجلالي – مدیر عامل محترم شركت توليدي و صنعتي ايران ذوب 10
جناب آقاي محمود عيدي – مدیر عامل محترم شركت روانكاران احياء سپاهان 11
جناب آقاي علي فرزين مقدم – رئیس محترم هیات مدیره و مدیر عامل شركت سرمايه گذاري مسكن آذربايجان 12
جناب آقاي كبر میر شفیعی – مدیر عامل محترم – مدیر عامل محترم شركت سرمايه گذاري مسكن پرديس 13
جناب آقاي حسین نعیمی ابیانه – مدیر عامل محترم – مدیر عامل محترم شركت سرمايه گذاري مسكن تهران 14
جناب آقاي مهدي ذاكرالحسيني – مدیر عامل محترم شركت سرمايه گذاري مسكن شمالشرق 15
جناب آقاي علي جباري – مدیر عامل محترم شركت سهامي عام صنعتي كيميدارو 16
جناب آقاي اسدالله نيكفر – مدیر عامل محترم شركت سيمان بهبهان 17
جناب آقاي ابراهيم نعمت الهي – مدیر عامل محترم شركت سيمان فارس نو 18
جناب آقاي علي متديّن – مدیر عامل محترم شركت شتابكار 19
جناب آقاي كيومرث موسيوند – مدیر عامل محترم شركت صنايع سيمان دشتستان 20
جناب آقاي محسن عبدالله زاده – مدیر عامل محترم شركت صنعتي ماهرانديش 21
جناب آقاي وحيد قاسمي – مدیر عامل محترم شركت طراحي و ساخت قطعات صنايع ايران 22
جناب آقاي سيّد محمد علي فاطمي – مدیر عامل محترم شركت فاتح صنعت كيميا 23
جناب آقاي اسكندر سعيدي كيا – مدیر عامل محترم شركت كاشي پارس 24
جناب آقاي حسن وفايي – مدیر عامل محترم شركت كربن ايران 25
جناب آقاي علي اصغر پورمند – مدیر عامل محترم شركت مادر تخصصي ( هلدينگ) توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه ( سهامي عام) 26
جناب آقاي كوروش همت شركت مجتمع توليدي داروسازان سيمرغ 27
جناب آقاي ابوالفضل ژاله نياكان – مدیر عامل محترم شركت مجموعه هاي پرسي توسعه صنايع خودرو 28
جناب آقاي عبدالرضا گودرزي – مدیر عامل محترم شركت مديريت توليد برق منتظر قائم 29
جناب آقاي ناصر قوچاني – مدیر عامل محترم شركت مهندسي قائم سپاهان 30
جناب آقاي علي مير سعيد قاضي – مدیر عامل محترم شركت مهندسي و ساخت برق و كنترل ( مكو) 31
جناب آقاي حميد مهتدي – مدیر عامل محترم شركت مهندسي و ساخت ژنراتور مپنا ( پارس) 32
جناب آقاي محمود زيركچيان زاده – مدیر عامل محترم شركت نفت فلات قاره 33
جناب آقاي مجيد گودرزي فراهاني – مدیر عامل محترم شركت نیروگاه طرشت 34
جناب آقاي محسن قاسم جهرودي – مدیر عامل محترم شركت ياتاقان بوش ايران 35
جناب آقاي محمدعلي ناطقي – مدیر عامل محترم گروه صنعتي زر ماكارون 36
جناب آقاي كيومرث ميرزايي – مدیر عامل محترم مجتمع صنعتي اسفراين 37

3- سطح تقديرنامه دو ستاره

الف- بخش عمومی

سرتيپ دو پاسدار – سيد ابولحسن بتولي – رييس محترم ستاد پليس آگاهي نيروي انتظامي جمهوری اسلامی ایران 1

ب – بخش خدمات

جناب آقاي مهندس علي صفر حيدري مدير عامل محترم شركت آب و فاضلاب استان مركزي 1
جناب آقاي محمد ابراهيم مصلي مدير عامل محترم شركت احداث و توسعه نيروگاههای سيكل تركيبی مپنا(توسعه 2 مپنا) 2
جناب آقاي مهندس سعيد ماركلائي مديرعامل محترم شركت امداد خودرو سايپا 3
جناب آقاي محمدرضا موحد مدير عامل محترم شركت پايانه هاي نفتي ايران 4
جناب آقاي يونس مظلومي مدير عامل محترم شركت خدمات بيمه سايان 5
جناب آقاي همايون منصوري مديرعامل محترم شركت سرمايه گذاري گروه صنعتي رنا 6
جناب آقاي مرتضي طغياني مديرعامل محترم شركت گاز استان اصفهان 7
جناب آقاي دكتر غلامحسن تقی نتاج مدير عامل محترم موسسه مالي و اعتباري مهر 8
جناب آقاي حميدرضا ثريا مدير عامل محترم موسسه مهندسين مشاور ساحل 9

ج – بخش ساخت و تولید

جناب آقاي مهيار حقي مديرعامل محترم شركت استام صنعت 1
جناب آقاي عبدالرسول رزاقي مديرعامل محترم شركت پالايش گاز فجر جم 2
جناب آقاي محمد باقر دخيلي مديرعامل محترم شركت پالايش نفت تبريز 3
جناب آقاي شاهرخ خسرواني مديرعامل محترم شركت پالايش نفت تهران 4
جناب آقاي دكتر سيد حميد مصطفوي مدير عامل محترم شركت داروسازي اكسير 5
جناب آقاي شاهرخ رضايي اميري مدير عامل محترم شركت سازه پويش 6
جناب آقاي مهندس مير حكيم حسيني مديرعامل محترم شركت شاسي سازي ايران 7
جناب آقاي محسن لطفي مديرعامل محترم شركت صنايع پمپيران 8
جناب آقاي جواد كيان مهر مدير عامل محترم شركت مهركام پارس 9
جناب آقاي عباس قناد رضايي مدير عامل محترم شركت نفت پاسارگاد 10
جناب آقاي مهندس ایوب نظري مديرعامل محترم شركت هولدينگ سرمايه گذاري مسكن 11
جناب آقاي حجت عليلو مديرمحترم گروه صنايع ذوب فلزات فجرو قدر 12

4- سطح تقديرنامه سه ستاره

الف – بخش خدمات

جناب آقاي محمد تقي چراغي مدير عامل محترم شركت خدمات بيمه اي رايان سايپا 1

ب – بخش ساخت و تولید

جناب آقاي نجف بلالي مديرعامل محترم شركت پالايش گاز سرخون و قشم 1
جناب آقاي مهندس مسعود حسني مديرعامل محترم شركت پالايش گاز شهيد هاشمي نژاد 2
جناب آقاي سيد مصطفي الهي مديرعامل محترم شركت پالايش نفت اصفهان 3
جناب آقاي شاهين عليجاني پور مدير عامل محترم شركت پايا كلاچ 4
جناب آقاي همايون رياحي مديرعامل محترم شركت خودروسازي زامياد 5
جناب آقاي آرمين ميرزايي مدير عامل محترم شركت فراكلون 6
جناب آقاي محمد كشاني مدير عامل محترم شركت فراورده هاي نسوز پارس 7
جناب آقاي لطيف دشت بزرگي مديرعامل محترم شركت فولاد خراسان 8
جناب آقاي مهندس عبدالرضا رجايي مديرعامل محترم شركت لعابيران 9
جناب آقاي فرهاد بدوحي مدير عامل محترم شركت والا قطعه 10

5- سطح تقديرنامه چهار ستاره

الف – بخش خدمات

جناب آقاي حسن عموزاده مديرعامل محترم سازمان خدمات پس از فروش سايپا(سايپا يدك) 1
جناب آقاي مهندس محسن خليلي مديرعامل محترم شركت بوتان 2
جناب آقاي محسن ملكي آدراني مديرعامل محترم شركت رايان سايپا 3

ب – بخش ساخت و تولید

جناب آقاي مسيح مشهدي تفرشي مديرعامل محترم و عضو هيئت مديره شركت پارس خودرو 1
جناب آقاي علي مستاجران مديرعامل محترم شركت پتروشيمي اصفهان 2
جناب آقاي موسي رفان رئيس محترم هيات مديره و مديرعامل شركت مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران(مپنا) 3
جناب آقاي مهندس خليل پارسا مديرعامل محترم شركت مهندسي و ساخت توربين مپنا(توگا) 4

6– سطح تندیس ها

سطح تنديس بلورين

الف – بخش خدمات

جناب آقاي مهندس حميد مرادي مديرعامل محترم شركت تام ايران خودرو 1

ب – بخش ساخت و تولید

جناب آقاي دكتر صفرعلي براتي مديرعامل محترم شركت ذوب آهن اصفهان 1
جناب آقاي عبدالمجيد شريفي مديرعامل محترم شركت فولاد خوزستان 2
جناب آقاي مهندس حميدرضا دهقاني مديرعامل محترم شركت ماليبل سايپا 3
جناب آقاي مهندس محمدحسن محمدزاده مدير عامل محترم شركت نيرومحركه 4

سطح تنديس سيمين

ب – بخش ساخت و تولید

جناب آقاي مهندس محمد رجايي مديرعامل محترم شركت فولاد مباركه 1