عنوان سخنرانی چالش های مدیریت پروژه های مشاوره مدیریت فناوری اطلاعات سخنران :آقای مهندس سعید رضا مومنی سمت : مدیر عامل شرکت حاسب سیستم زمان: سه شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۸۹ از ساعت ۱۷:۰۰ لغایت ۱۸:۳۰ مکان: سالن دکتر مشایخی، دانشکده مدیریت دانشگاه صنعتی شریف ورود برای اعضای انجمن رایگان است. جهت دریافت فایل این همایش […]

عنوان سخنرانی چالش های مدیریت پروژه های مشاوره مدیریت فناوری اطلاعات

سخنران :آقای مهندس سعید رضا مومنی
سمت : مدیر عامل شرکت حاسب سیستم
زمان: سه شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۸۹ از ساعت ۱۷:۰۰ لغایت ۱۸:۳۰

مکان: سالن دکتر مشایخی، دانشکده مدیریت دانشگاه صنعتی شریف
ورود برای اعضای انجمن رایگان است.
جهت دریافت فایل این همایش اینجا را کلیک کنید.
سرفصلهای سخنرانی را در ادامه مطلب مشاهده فرمایید.

سرفصل های سخنرانی:
۱٫مراحل اصلی که معمولاً در پروژه های مشاوره مدیریت و فناوری اطلاعات مطرح می باشند.
۲٫چالشه های عمومی پروژه های مشاوره مدیریت و فناوری و اطلاعات
۳٫چالشهای مطرح در پروژه های مشاوره مدیریت و فناوری اطلاعات بر اساس ذینفعان مطرح در این پرو‍‍ژه ها
۴٫چالشهای مطرح در پروژه های مشاوره مدیریت و فناوری اطلاعات بر اساس چرخه عمر عمومی این پروژه ها
۵٫برخی پیشنهادات برای کاهش تاثیرات و با مدیریت چالشهای پروژه های مشاوره مدیریت و فناوری اطلاعات