مدتی است سرویس جدیدی در اخبار مهندسی صنایع به صورت آزمایشی راه اندازی شده است که به محض اینکه مطلبی در وبلاگ یا وب سایت های مرتبط با رشته مهندسی صنایع اضافه شود لینک مطلب در وب سایت بخش آموزش اخبار مهندسی صنایع ( منظم شده بر حسب زمان اضافه شدن مطلب ) در آدرس زیر قابل مشاهده خواهد بود، با این سرویس شما هر روز می توانید تمامی مطالب وبلاگ ها و وب سایت ها را به صورت یکجا مشاهده نمایید و مطلبی را از دست نخواهید داد

www.IETraining.ir

اگر وبلاگ یا وب سایت مفیدی می شناسید به ما معرفی کنید.

لازم به توضیح است اطلاع رسانی برنامه های آموزشی مرتبط به زودی در همین بخش ( بخش آموزش ) انجام خواهد شد.

مدتی است سرویس جدیدی در اخبار مهندسی صنایع به صورت آزمایشی راه اندازی شده است که به محض اینکه مطلبی در وبلاگ یا وب سایت های مرتبط با رشته مهندسی صنایع اضافه شود لینک مطلب در وب سایت بخش آموزش اخبار مهندسی صنایع ( منظم شده بر حسب زمان اضافه شدن مطلب ) در آدرس زیر قابل مشاهده خواهد بود، با این سرویس شما هر روز می توانید تمامی مطالب وبلاگ ها و وب سایت ها را به صورت یکجا مشاهده نمایید و مطلبی را از دست نخواهید داد

www.IETraining.ir

اگر وبلاگ یا وب سایت مفیدی می شناسید به ما معرفی کنید.

لازم به توضیح است اطلاع رسانی برنامه های آموزشی مرتبط به زودی در همین بخش ( بخش آموزش ) انجام خواهد شد.