سرپرست معاونت آموزش ، پژوهش و فناوری وزارت صنعت، معدن تجارت تاکید کرد : ضرورت تشکیل سازمان نظام مهندسی صنعت
سرپرست معاونت آموزش ، پژوهش و فناوری وزارت صنعت، معدن تجارت تاکید کرد : ضرورت تشکیل سازمان نظام مهندسی صنعت

به گزارش شاتا، سرپرست معاونت آموزش ، پژوهش و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: در راه تشکیل نظام مهندسی صنعت دو نوع فرهنگ سازی باید صورت بگیرد یکی زیر ساختی حقوقی و قانونی است که کار مشکلی هم هست و دیگری فرهنگ سازی که لازم است و آن نیز کار سختی است. رمضانعلی […]

نظام مهندسی صنعتبه گزارش شاتا، سرپرست معاونت آموزش ، پژوهش و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: در راه تشکیل نظام مهندسی صنعت دو نوع فرهنگ سازی باید صورت بگیرد یکی زیر ساختی حقوقی و قانونی است که کار مشکلی هم هست و دیگری فرهنگ سازی که لازم است و آن نیز کار سختی است.
رمضانعلی صادق زاده  گفت : به موازات قانون نظام مهندسی معدن که روابط بین افراد حقیقی و حقوقی شفاف است ما در صنعت نظیر این تشکیلات را نداریم.
وی تاکید کرد : اگر شعار صادرات می دهیم باید روی طراحی و بسته بندی کار کنیم واگر ثروت زایی و ارز آوری می خواهیم چاره ای نداریم که تشکلها را مورد حمایت دراز مدت و ریشه ای قرار دهیم و در آنجا جایگاه نظام مهندسی صنعت شکل می گیرد.
همچنین رییس کانون طراحی مهندسی و مونتاژ ایران با تاکید بر ضرورت تشکیل نظام مهندسی صنعت گفت: این موضوع باید به صورت لایحه به هیات دولت و به مجلس برسد.