به گزارش اخبار مهندسی صنایع صبح روز دوشنبه ۲۹ شهریورماه ۸۹ مهندس کریمی در برنامه طلوع که از شبکه چهار سیما پخش می شود به بررسی دانش تیریز و همچنین سمپوزیوم تیریز کشور ژاپن خواهد پرداخت . مخاطبین عزیز به یاد دارند که مهندس کریمی سخنران سمپوزیوم تیریز در کشور ژاپن بودند.

به گزارش اخبار مهندسی صنایع صبح روز دوشنبه ۲۹ شهریورماه ۸۹ مهندس کریمی در برنامه طلوع که از شبکه چهار سیما پخش می شود به بررسی دانش تیریز و همچنین سمپوزیوم تیریز کشور ژاپن خواهد پرداخت .

مخاطبین عزیز به یاد دارند که مهندس کریمی سخنران سمپوزیوم تیریز در کشور ژاپن بودند.