سمینار مدیریت انرژی / ۸ اسفند ۹۲
سمینار مدیریت انرژی / ۸ اسفند ۹۲

یکی از اصلی ترین موضوعات کشور موضوع مدیریت انرژی در ابعاد مختلف آن از تولید و انتقال و مصرف می باشد . با عنایت به اینکه تولید کنندگان انرژی در کشورمان خود بزرگترین مصرف کنندگان آن هم هستند قوانین بالا دستی بساری تصویب و برای اجرا ابلاغ شده اند . یکی از این قوانین قانون […]

یکی از اصلی ترین موضوعات کشور موضوع مدیریت انرژی در ابعاد مختلف آن از تولید و انتقال و مصرف می باشد . با عنایت به اینکه تولید کنندگان انرژی در کشورمان خود بزرگترین مصرف کنندگان آن هم هستند قوانین بالا دستی بساری تصویب و برای اجرا ابلاغ شده اند . یکی از این قوانین قانون اصلاح الگوی مصرف است.
برای اجرای خوب و اثربخش این قانون و قانون های همبسته مطابق با اهداف آن باید رویکردی سیستمی و یکپارچه ایجاد شود ومحور اصلی توسعه و رشد قانون اصلی الگوی مصرف باشد.این قانون به حرکتی مدیریتی در همه ی ابعاد، نیاز دارد تا بتواند زیر ساخت همه ی تحولات اقتصادی آینده و امنیت انرژی کشور و ایجاد دانش عمومی، تخصصی و کاربردی برای برنامه ریزی های آتی باشد.
در همین راستا و برای دریافت عمق و گستردگی این معضل اجتماعی به موضوع شدت مصرف انرژی توجه میکنیم .
تعریف ساده از شدت مصرف انرژی این است که به ازای هر یک هزار دلار تولید ناخالص داخلی در هر کشور چه میزان انرژی صرف می شود.
توجه کنید، آمارهای رسمی منتشر شده از سوی مراجعی همچون وزارت نیرو می گویند که:
شدت مصرف انرژی در کشور ما ۷
شدت مصرف انرژی درکشور ژاپن۲
می باشد. یعنی برای هر هزار دلار تولید ناخالص داخلی ما سه و نیم برابر کشور ژاپن بیشتر انرژی مصرف می کنیم.
در برنامه پنج ساله پنجم پیش بینی شده است ک این شدت مصرف طی پنج سال به نصف یعنی به ۵/۳ کاهش یابد . برای این هدف بسیار بزرگ باید :
• توانمند سازی نظام مدیریت واحدهای اقتصادی تولیدی و صنعتی که عاملان تولید و توزیع انرژی را نیز در بر می گیرد ، انجام شود .
• ارتقاء سطح فناوری در تولید، توزیع و مصرف انرژی در همه حوزه ها انجام شود .
• مدیریت انرژی در ابعاد کلان و لایه به لایه تا سطوح شخصی
• توانمند سازی سیستم های ترویجی برای ایجاد فرهنگ عمومی پایدار
بر همین مبنا گروه مدیریت انرژی شکل گرفته است تا در حوزه های مدیریت و ترویج فعالیت نماید .

اطلاعات بیشتر در :

http://www.e-energymanagement.ir/

تلفاکس : ۶-۴۴۴۲۹۹۶۵