سومین نمایشگاه کار دانشگاه صنعتی شریف /  ۵ الی ۷ آبان ماه ۱۳۹۲ / دانشگاه صنعتی شریف
سومین نمایشگاه کار دانشگاه صنعتی شریف /  ۵ الی ۷ آبان ماه ۱۳۹۲ / دانشگاه صنعتی شریف

با توجه به رویکرد برنامه توسعه پنجم مبنی بر افزایش جمعیت دانشجوئی کشور به سه میلیون و هفتصد هزار نفر تا پایان برنامه، در حال حاضر در کشور ما ضرورت توجه به اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی بیش […]

با توجه به رویکرد برنامه توسعه پنجم مبنی بر افزایش جمعیت دانشجوئی کشور به سه میلیون و هفتصد هزار نفر تا پایان برنامه، در حال حاضر در کشور ما ضرورت توجه به اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی بیش از هر زمان دیگر محسوس است.
آشنائی فارغ التحصیلان با روند تغییرات سریع فضای اقتصاد و کسب و کار، شرایط استفاده ایشان را از تجربیات و فرصتهایی که دانشگاه ارائه می دهد فراهم نموده و اعتماد به نفس لازم برای ورود به بازار کار مناسب را فراهم می نماید.
امروزه در اکثر کشورهای توسعه یافته، سعی میشود ارتباط میان موسسات آموزش عالی و بنگاه های کسب و کار حفظ گردد و در حال حاضر این کشورها در فضای آموزش عالی از مرحله پافشاری بیش از اندازه بر روی برخی مهارت ها عبور کرده و با تکیه بر سازو کارهای خلاقانه درصدد است تا ذهن فارغ التحصیلان را به شیوه ای که منعکس کننده نیازهای محیطهای کاری و اجتماعی است همواره تشنه یادگیری نگاه دارد.

اطلاعات بیشتر در :

http://jobfair.sharif.ir/