این کنفرانس هر سال توسط انجمن ایرانی تحقیق در عملیات برگزار می شود. هدف این کنفرانس فراهم سازی شرایط هم اندیشی دانشگاهیان و صنعتگران درباره کاربردهای عملی روشهای نوین تحقیق در عملیات، بهینه سازی پیوسته و گسسته و نظریه تصمیم است. ابعاد نظری مساله نیز مورد توجه است. کمیته برگزاری کنفرانس از تمامی محققین، دانشگاهیان، […]

این کنفرانس هر سال توسط انجمن ایرانی تحقیق در عملیات برگزار می شود. هدف این کنفرانس فراهم سازی شرایط هم اندیشی دانشگاهیان و صنعتگران درباره کاربردهای عملی روشهای نوین تحقیق در عملیات، بهینه سازی پیوسته و گسسته و نظریه تصمیم است. ابعاد نظری مساله نیز مورد توجه است.
کمیته برگزاری کنفرانس از تمامی محققین، دانشگاهیان، دانش پژوهان، فارغ التحصیلان و نیز دست اندارکاران شاغل در حوزه تحقیق در عملیات برای شرکت در کنفرانس و ارسال مقاله دعوت به عمل می آورد.

محورهای اصلی کنفرانس

 • مدلسازی ریاضی در تحقیق‌درعملیات
 • بهینه‌سازی خطی
 • بهینه‌سازی غیرخطی
 • بهینه سازی ترکیبیاتی
 • برنامه ریزی  عدد صحیح
 • بهینه‌سازی شبکه
 • تصمیم‌گیری چندمعیاره
 • شبیه سازی و نظریه صف
 • تحلیل پوششی داده ها
 • نرم افزارهای تحقیق در عملیات
 • الگوریتمهای ابتکاری
 • بهینه سازی تصادفی
 • بهینه سازی فازی
 • بهینه سازی استوار
 • نظریه  بازی ها
 • آخرین مهلت ارسال فایل پوستر ۲۵ / ۱ / ۸۹ می باشد.
 • به علت تعطیلی ۲۵ بهمن و پاره ای مشکلات در ارسال مقالات، مهلت ارسال مقالات برای بار دوم تا پایان روز چهارشنبه ۵ اسفند ماه تمدید شد.
 • آخرین مهلت ارسال چکیده مبسوط مقاله: ۲۵ / ۱۱ / ۱۳۸۸
 • اعلام نتایج داوری چکیده مبسوط مقاله: ۱۵ / ۱۲ / ۱۳۸۸
 • آخرین مهلت ثبت نام: ۲۰ / ۱ / ۱۳۸۹
 • آخرین مهلت ثبت نام با تاخیر: ۳۱ / ۱ / ۱۳۸۹
 • برگزاری کنفرانس: ۱۵ و ۱۶ اردیبهشت ۱۳۸۹
 • آدرس پستی دبیرخانه: تهران، خیابان حافظ، روبروی سمیه، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر، دبیرخانه سومین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات.تلفن: ۶۴۵۴۲۵۲۱ (۰۲۱)

  نمابر: ۶۶۴۹۷۹۳۰ (۰۲۱)

  پست الکترونیک: or2010@aut.ac.ir

  پست الکترونیک برای ثبت نام: or2010-register@aut.ac.ir