سیزدهمین کنفرانس سیستم­های فازی ایران / ۵ تا ۷ شهریور ماه ۹۲
سیزدهمین کنفرانس سیستم­های فازی ایران / ۵ تا ۷ شهریور ماه ۹۲

کنفرانس سیستم های فازی ایران با هدف پیشبرد مرزهای دانش، ایجاد فضای مناسب جهت گردهمایی دانشمندان، محققان، کارآفرینان، کارشناسان صنعتی و دانشجویان و به منظور ارائه فعالیت های تحقیقاتی و […]

کنفرانس سیستم های فازی ایران با هدف پیشبرد مرزهای دانش، ایجاد فضای مناسب جهت گردهمایی دانشمندان، محققان، کارآفرینان، کارشناسان صنعتی و دانشجویان و به منظور ارائه فعالیت های تحقیقاتی و آخرین دستاوردهای علمی و  صنعتی و تبادل نظر علمی و فنی برگزار می شود.

محور های کنفرانس

– منطق و ریاضیات فازی
– آمار و احتمال در محیط فازی
– سیستمهای فازی در مهندسی
– سیستمها و مجموعه های فازی
– سیستمهای فازی در مدیریت و تحقیق در عملیات
– هوش مصنوعی

اطلاعات بیشتر در :

http://www.ifsc2013.ir/fa/