شاگرد اول های جستجوی نوآوری / تحلیل های شما
شاگرد اول های جستجوی نوآوری / تحلیل های شما

اولین خبرها از اول بودن رتبه ایران در جست و جوی کلمه TRIZ یا نوآوری نظام یافته در سال 89 از رسانه های مختلف منتشر شد، ماجرا آنقدر پر اهمیت بود که انجمن TRIZ ژاپن یکی از دو سخنرانی سمپوزیوم آن سال خود را به این مساله اختصاص داد. نمودار زیر فراز و نشیب های […]

اولین خبرها از اول بودن رتبه ایران در جست و جوی کلمه TRIZ یا نوآوری نظام یافته در سال 89 از رسانه های مختلف منتشر شد، ماجرا آنقدر پر اهمیت بود که انجمن TRIZ ژاپن یکی از دو سخنرانی سمپوزیوم آن سال خود را به این مساله اختصاص داد.

نمودار زیر فراز و نشیب های کنجکاوی سه کشور پیشرو در جست و جوگری نوآوری نظام یافته در دنیا را از آن روزها تا به امروز نشان می دهد. در شرایط فعلی ایران رتبه سوم را داراست.

تحلیل خود از این نمودار و پیش بینی آینده نوآوری در ایران را در بخش نظرات برای ما بنویسید.

نمودار فاصله بین شهریور 89 تا به امروز را نشان می دهد، رنگ آبی: ایران، رنگ قرمز: تایوان و رنگ زرد کره جنوبی را نشان می دهد.