تقویم آزمونی ده دوره آزمون‌ زبان انگلیسی پیشرفته تولیمو در سال ۱۳۸۹ اعلام شد.
آزمون دوره‌های ۴۷، ۴۹، ۵۱، ۵۳ و ۵۵ منحصرا در شهر تهران برگزار خواهد شد و آزمون دوره‌های ۴۸، ۵۰، ۵۲، ۵۴ و ۵۶ علاوه بر شهر تهران در شهرهای مشهد، اصفهان، شیراز، تبریز، کرمان، رشت و بابل نیز برگزار خواهد شد.

تقویم آزمونی ده دوره آزمون‌ زبان انگلیسی پیشرفته تولیمو در سال ۱۳۸۹ اعلام شد.
آزمون دوره‌های ۴۷، ۴۹، ۵۱، ۵۳ و ۵۵ منحصرا در شهر تهران برگزار خواهد شد و آزمون دوره‌های ۴۸، ۵۰، ۵۲، ۵۴ و ۵۶ علاوه بر شهر تهران در شهرهای مشهد، اصفهان، شیراز، تبریز، کرمان، رشت و بابل نیز برگزار خواهد شد.
بنابراین گزارش ثبت‌نام برای شرکت در آزمون فقط به صورت اینترنتی است و از روز دوشنبه ۲۳ فروردین ماه آغاز شده و مهلت ثبت‌نام برای هر یک از دوره‌های آزمون، حداکثر تا ۱۵ روز قبل از زمان برگزاری آزمون هر یک از دوره‌ها می‌باشد.
با توجه به اینکه کلیه داوطلبان علاقه‌مند در کلیه سطوح مختلف آموزشی حق ثبت‌نام و شرکت در این آزمون را دارند، متقاضیان شرکت در آزمون باید با مراجعه به سایت اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org اطلاعیه این سازمان در باره شرایط ، ضوابط و نحوه ثبت‌نام اینترنتی در آزمون‌های زبان انگلیسی پیشرفته را مطالعه و سپس نسبت به ثبت‌نام در هریک از دوره‌های مذکور اقدام کنند.
گفتنی است، داوطلبان متقاضی ثبت‌نام تا ۷۲ ساعت پس از رزرو آزمون دوره یا دوره‌های مورد نظر فرصت دارند که هزینه ثبت‌نام را بپردازند، بدیهی است در صورت عدم اقدام به موقع پس از این فرصت آزمون رزرو شده به صورت خودکار حذف می‌شود و داوطلب متقاضی هیچگونه حقی در مورد آن نخواهد داشت.