ششمين کنفرانس بين المللی انجمن ايرانی تحقيق در عمليات در تاريخ 18 و 19 ارديبهشت ماه 1392 به ميزبانی پژوهشکده تحقيق در عمليات بهين کارا پژوه، در شهر تهران برگزار می شود. از کليه  اساتيد، محققين، دانشجويان تحصيلات تکميلی و علاقمندان دعوت می شود آخرين تحقيقات مرتبط خود را به این کنفرانس ارسال نمایند. محورهای […]

ششمين کنفرانس بين المللی انجمن ايرانی تحقيق در عمليات در تاريخ 18 و 19 ارديبهشت ماه 1392 به ميزبانی پژوهشکده تحقيق در عمليات بهين کارا پژوه، در شهر تهران برگزار می شود. از کليه  اساتيد، محققين، دانشجويان تحصيلات تکميلی و علاقمندان دعوت می شود آخرين تحقيقات مرتبط خود را به این کنفرانس ارسال نمایند.

محورهای تخصصی:

1.      الگوريتم های ابتکاری و فوق ابتکاری

2.      بهينه سازی ترکيبياتی، برنامه ريزی عدد صحيح و شبکه ها

3.      بهينه سازی تصادفی و سيستم های صف

4.      بهينه سازی پيوسته

5.      مدل های فازی

6.      تحليل پوششی داده ها

7.      تصميم گيری چندمعياری

8.      شبيه سازی

9.      نظريه بازی ها

10.  نرم افزارهای تخصصی تحقيق در عمليات

11.  کاربردهای تحقيق در عمليات در علوم و مهندسی

12.  مدل سازی رياضی در تحقيق در عمليات

 اعضای کميته علمی:

-1 دکتر سيد مهدی تشکری هاشمي                      دانشگاه:صنعتی امير کبير

-2 دکتر غلامرضا جهانشاهلو                                   دانشگاه:تربيت معلم

-3 دکتر محمد مدرس يزدي                                     دانشگاه:صنعتی شريف

-4 دکتر مازيار صلاحي                                             دانشگاه:گيلان

-5 دکتر محمدرضا عليرضايي                                   دانشگاه:علم و صنعت

-6 دکتر رضا توکلی مقدم                                        دانشگاه:تهران

اعضای کميته اجرايی:

-1 دکتر محمدرضا عليرضايي                                دانشگاه:علم و صنعت

-2 دکتر سيدمسعود اميني                                 دانشگاه:تربيت مدرس

-3 دکتر سيدهادی ناصري                                   دانشگاه:مازندران

-4 دکتر عليرضا غفاری حديقه                              دانشگاه:شهيد مدنی آذربايجان

-5 دکتر عليرضا اميرتيموري                                 دانشگاه:آزاد اسلامی

-6 مهندس عليرضا آقاخانلو                                 پژوهشکده:تحقيق در عمليات

 پايگاه کنفرانس:  www.or2013.ir

پست الکترونيک کنفرانس: info@or2013.ir