ارسال مقاله به ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه اساتید، صاحبنظران، کارشناسان و کلیه علاقمندان این حوزه میتوانند نتایج آخرین دستاوردهای علمی خود را بصورت مقالات پژوهشی از طریق همین وب سایت و مطابق با فرمت مشخص شده تا تاریخ ۱۵تیر ماه سال ۱۳۸۹ به دبیرخانه کنفرانس ارسال نمایند. آغاز به کار ششمین کنفرانس بین […]

ارسال مقاله به ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
اساتید، صاحبنظران، کارشناسان و کلیه علاقمندان این حوزه میتوانند نتایج آخرین دستاوردهای علمی خود را بصورت مقالات پژوهشی از طریق همین وب سایت و مطابق با فرمت مشخص شده تا تاریخ ۱۵تیر ماه سال ۱۳۸۹ به دبیرخانه کنفرانس ارسال نمایند.
آغاز به کار ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
قابل توجه علاقمندان مباحث مدیریت پروژه، با یاری خداوند متعال و پس از برگزاری پنج دوره موفق کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه اکنون با اتکاء به تجارب و درس آموخته های حاصل از برگزاری پنج دوره این رویداد بزرگ علمی در حوزه مدیریت پروژه به اطلاع می رساند
” ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه”در تاریخ ۴ و ۵ آبان ماه ۸۹ برگزار خواهد شد.
وب سایت کنفرانس : http://www.iipmc.com/