سالهاست که جای خالی برنامه هایی که به بحث علم و تولید علم بپردازند، در رسانه ملی حس می شود. البته برنامه های خوبی مثل آسمان شب، دایره چهار و … در تلویزیون ساخته شده اما در هیچکدام از این برنامه ها به طور متنوع به بحث علوم مختلف پرداخته نشده وسلایق مختلف علمی را […]

سالهاست که جای خالی برنامه هایی که به بحث علم و تولید علم بپردازند، در رسانه ملی حس می شود. البته برنامه های خوبی مثل آسمان شب، دایره چهار و … در تلویزیون ساخته شده اما در هیچکدام از این برنامه ها به طور متنوع به بحث علوم مختلف پرداخته نشده وسلایق مختلف علمی را پای تلویزیون ننشانده است.

این روزها شبکه هفت تلویزیون رویکردی خاص را در پیش گرفته و با تغییراتی که سابقه زیادی هم ندارد مساله یادگیری را به صورت بسیار موثر در لابه لای تصاویر ، عبارات و تکنیک های رسانه ای زیبا و ماهرانه ارایه می نماید. در بین تمامی برنامه هایی که در خصوص مساله یادگیری و در نوع علمی – آموزشی در تلویزیون ساخته شده برنامه عمق آب حال و هوای دیگری داشت .

برنامه ای که روز 17 دی ماه از ساعت 2 بعد از ظهر تا 9 شب از شبکه هفت سیما روی آنتن رفت . برنامه ای که می توان از ویژگی های آن این موارد را نام برد:

ارتباط صمیمانه و غیر تصنعی مجریان برنامه با مخاطبین و همچنین با یکدیگر ،دکور بسیار زیبا که فضای یک کتابخانه یا دفتر کار یک دانشمند را تداعی می کند، پرداختن به صورت متنوع به تمامی علوم ،پرداختن به خود علم و نحوه تولید آن ، مطرح شدن بحث تولید برنامه های علمی آموزشی در رسانه ملی ، جایزه هایی از نوع علمی آموزشی ، ارایه یک برنامه علمی آموزشی در قالبی بسیار  متنوع ، شاد و خاطره انگیز  که شاید بتوان گفت این مورد کاملا بی سابقه است.  و …و به طور کلی می توان گفت همه چیز سر جای خودش بود و یک دور هم نشینی علمی لذت بخش را برای اهلش رقم زد. عمق آب مخاطبین خاصی را پای تلویزیون نشاند. مخاطبینی که شاید اصلا به تلویزیون توجهی ندارند و بسیار سخت گیر هستند .مخاطبینی که یک برنامه حتی در نوع بهترین آن نیز به راحتی نمی تواند آنان را راضی کند.

و این مخاطبین بی صبرانه منتظر عمق آبی دیگر هستند.