گزارش ۱۲۰ صفحه­ای “گذشته، حال و آینده بازار مسکن از منظر سرمایه ­گذاری”، نوشته هادی کوزه ­چی، فارغ التحصیل رشته MBA دانشگاه صنعتی شریف و مک مستر کانادا، با آمار به روز، منتشر شد. هدف این گزارش بررسی بازار مسکن ایران از نگاه خریداران مصرفی، سرمایه گذاران فردی، انبوه سازان، سازندگان، شرکت های سرمایه گذاری و سایر فعالان حوزه مسکن است تا بتوان در رابطه با آینده بازار مسکن جهت سرمایه گذاری و یا خروج از آن، تصمیم گیری کرد. در راستای این هدف، مطالب زیر در این گزارش به صورت کمی و کیفی ارائه می شود:

 • تاریخچه سیکل های رکود و رونق مسکن و دلایل ایجاد آن: آیا با کاهش حدود ۳۰% قیمت مسکن در ۳ سال گذشته، دوره افزایش قیمت متوسط سالانه ۲۶% مسکن در بازه زمانی ۱۳۷۰-۱۳۸۶ به پایان رسیده است؟
 • چه عواملی بر رکود و رونق بازار مسکن تاثیرگذار هستند و آخرین وضعیت این عوامل در چه حالتی قرار دارد؟
 • بررسی آخرین وضعیت بازار مسکن: آیا بازار مسکن در آستانه تغییر جهت از رکود به رونق قرار دارد؟
 • بررسی واقعی اثر مسکن مهر و هدفمندسازی یارانه ها
 • آیا بازار رهن و اجاره در آستانه جهش قیمتی شدید قرار دارد؟
 • تحلیل رابطه بین رونق و رکود مسکن و بازار رهن و اجاره: چگونگی تاثیر افزایش حدود ۲۵% قیمت رهن و اجاره در یک سال گذشته بر بازار خرید و فروش مسکن در آینده نزدیک.
 • پیش بینی بازار خرید و فروش و رهن و اجاره در آینده نزدیک و میان مدت در ۲ سناریو

برای آشنایی بیشتر با گزارش، فهرست مطالب آن به پیوست تقدیم حضور می گردد.

در صورت تمایل برای خرید این گزارش، استعلام قیمت و یا دریافت بخش هایی از گزارش برای آشنایی بیشتر با آن، لطفاً با آدرس ایمیل نویسنده مکاتبه بفرمایید: Kouzehchi@gmail.com

مطالعه این گزارش به همه افراد فعال در بازار مسکن ایران و حتی سرمایه گذار مصرفی توصیه می شود. به خاطر داشته باشید که بسیاری از تحولات بازار مسکن، تا حد خوبی قابل پیش بینی هستند و بازدهی ناشی از تصمیم درست در حوزه مسکن، عواید بسیار بزرگی نسبت به قیمت اندک چنین گزارشی دارد.

فایل فهرست مطالب

گزارش ۱۲۰ صفحه­ای  “گذشته، حال و آینده بازار مسکن از منظر سرمایه ­گذاری”، نوشته هادی کوزه ­چی، فارغ التحصیل رشته MBA دانشگاه صنعتی شریف و مک مستر کانادا، با آمار به روز، منتشر شد. هدف این گزارش بررسی بازار مسکن ایران از نگاه خریداران مصرفی، سرمایه گذاران فردی، انبوه سازان، سازندگان، شرکت های سرمایه گذاری و سایر فعالان حوزه مسکن است تا بتوان در رابطه با آینده بازار مسکن جهت سرمایه گذاری و یا خروج از آن، تصمیم گیری کرد. در راستای این هدف، مطالب زیر در این گزارش به صورت کمی و کیفی ارائه می شود:

 • تاریخچه سیکل های رکود و رونق مسکن و دلایل ایجاد آن: آیا با کاهش حدود ۳۰% قیمت مسکن در ۳ سال گذشته، دوره افزایش قیمت متوسط سالانه ۲۶% مسکن در بازه زمانی ۱۳۷۰-۱۳۸۶ به پایان رسیده است؟
 • چه عواملی بر رکود و رونق بازار مسکن تاثیرگذار هستند و آخرین وضعیت این عوامل در چه حالتی قرار دارد؟
 • بررسی آخرین وضعیت بازار مسکن: آیا بازار مسکن در آستانه تغییر جهت از رکود به رونق قرار دارد؟
 • بررسی واقعی اثر مسکن مهر و هدفمندسازی یارانه ها
 • آیا بازار رهن و اجاره در آستانه جهش قیمتی شدید قرار دارد؟
 • تحلیل رابطه بین رونق و رکود مسکن و بازار رهن و اجاره: چگونگی تاثیر افزایش حدود ۲۵% قیمت رهن و اجاره در یک سال گذشته بر بازار خرید و فروش مسکن در آینده نزدیک.
 • پیش بینی بازار خرید و فروش و رهن و اجاره در آینده نزدیک و میان مدت در ۲ سناریو

برای آشنایی بیشتر با گزارش، فهرست مطالب آن به پیوست تقدیم حضور می گردد.

در صورت تمایل برای خرید این گزارش، استعلام قیمت و یا دریافت بخش هایی از گزارش برای آشنایی بیشتر با آن، لطفاً با آدرس ایمیل نویسنده مکاتبه بفرمایید: Kouzehchi@gmail.com

مطالعه این گزارش به همه افراد فعال در بازار مسکن ایران و حتی سرمایه گذار مصرفی توصیه می شود. به خاطر داشته باشید که بسیاری از تحولات بازار مسکن، تا حد خوبی قابل پیش بینی هستند و بازدهی ناشی از تصمیم درست در حوزه مسکن، عواید بسیار بزرگی نسبت به قیمت اندک چنین گزارشی دارد.

فایل فهرست مطالب