فهرست کلی مقالات پذیرفته شده کنفرانس نهم منتشر شد.
فهرست کلی مقالات پذیرفته شده کنفرانس نهم منتشر شد.

به گزارش اخبار مهندسی صنایع ایران، دبیرخانه نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع پیرو درخواست تعدادی از نویسندگان مقالات مبنی بر ایجاد امکان مشاهده یک فهرست کلی از مقالات پذیرفته شده، فایل گزارش مربوط به فهرست کلی مقالات پذیرفته شده این کنفرانس را منتشر نموده […]

به گزارش اخبار مهندسی صنایع ایران، دبیرخانه نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع پیرو درخواست تعدادی از نویسندگان مقالات مبنی بر ایجاد امکان مشاهده یک فهرست کلی از مقالات پذیرفته شده، فایل گزارش مربوط به فهرست کلی مقالات پذیرفته شده این کنفرانس را منتشر نموده است.

این فایل از طریق لینک زیر قابل مشاهده است :

http://iiec2013.com//download/accepted_papers.pdf