کمیسیون ویژه نظارت و پی‌گیری اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مواد ۸ و ۹ طرح ایجاد فضای مساعد کارآفرینی و رفع موانع کسب و کار را به تصویب رساند. هادی قوامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) گفت: مواد یک تا چهار و ۸ و ۹ طرح ۲۰ ماده‌ای ایجاد فضای مساعد کارآفرینی […]

کمیسیون ویژه نظارت و پی‌گیری اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مواد ۸ و ۹ طرح ایجاد فضای مساعد کارآفرینی و رفع موانع کسب و کار را به تصویب رساند.
هادی قوامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) گفت: مواد یک تا چهار و ۸ و ۹ طرح ۲۰ ماده‌ای ایجاد فضای مساعد کارآفرینی و رفع موانع کسب و کار به تصویب رسیده و مواد ۵ تا ۷ نیز مراعا مانده است. ماده ۹ این طرح بر ثبت مناقصات، مزایده‌ها و معاملات بزرگ دولتی در سایت جامع معاملات تاکید دارد. تا قبل از این فقط مناقصات در پایگاه اطلاع‌رسانی مناقصات ثبت می‌شد. معاملات بزرگ نیز در ماده ۲۳ قانون معاملات تعریف شده است.
سخنگوی کمیسیون ویژه نظارت و پی‌گیری اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی از بررسی لایحه بخش تعاون و اصلاح برخی مواد قانون اصل ۴۴ در کارگروه‌های تخصصی کمیسیون سخن گفت.