موسسه مطالعات نوآوری و فناوری ایران کارگاه‌های‌آموزشی TRIZ فنی- مهندسی سطح I – اردیبهشت ۱۳۹۰ مراحل ثبت نام: ۱٫ تماس با شماره تماس ۲۲۲۴۲۶۵۶، دفتر موسسه مطالعات نوآوری و فناوری ایران. ۲٫ پیش ثبت‌نام تلفنی. ۳٫ قطعی کردن ثبت‌نام با واریز هزینه دوره به مبلغ ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ریال. ۴٫ فکس یا ارسال فیش واریزی بانک به شماره […]

موسسه مطالعات نوآوری و فناوری ایران
کارگاه‌های‌آموزشی TRIZ فنی- مهندسی سطح I اردیبهشت ۱۳۹۰
مراحل ثبت نام: ۱٫ تماس با شماره تماس ۲۲۲۴۲۶۵۶، دفتر موسسه مطالعات نوآوری و فناوری ایران. ۲٫ پیش ثبت‌نام تلفنی. ۳٫ قطعی کردن ثبت‌نام با واریز هزینه دوره به مبلغ ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ریال. ۴٫ فکس یا ارسال فیش واریزی بانک به شماره ۲۲۲۴۷۴۷۴ و یا ایمیل info@iiits.org .
اردیبهشت ماه ۱۳۹۰
۱ اردیبهشت
ابزار «تحلیل موم کارکردگرا» و ابزار « تحلیل چند پنجره»
مدرس: خانم مهندس سارا سلیمی‌نمین
۸ اردیبهشت
ابزار «تحلیل کارکرد و ویژگی‌ها» و ابزار « تحلیل نتیجه نهایی ایده‌آلی»
مدرس: آقای مهندس علی‌رضا امانی
۱۵ اردیبهشت
ابزار«تحلیل و رفع تضاد به کمک اصول ابداعی»
مدرس: آقای مهندس محمدعلی اقدامی
۲۲ اردیبهشت
ابزار «تحلیل و رفع تضاد به کمک اصول تفکیک» و  ابزار «تحلیل تضاد ریشه‌ای»
مدرس: آقای مهندس محمدعلی اقدامی و آقای مهندس محمود افضلی
۲۹ اردیبهشت
خاستگاه و متدولوژی TRIZ
مدرس: آقای مهندس محمود کریمی