شاخه فنی- مهندسی موسسه مطالعات نوآوری و فناوری ایران تقدیم می‌کند فنی ـ مهندسی سطح Ι کارگاه آموزشی TRIZ فنی ـ مهندسی سطح Ι هدف: ایجاد توانمندی کشف و تعریف مسایل در مسیر نوآوری و ارایه برخی راه‌حل‌های ابداعی برای مسایل کشف شده. مخاطبین: اعضای هیات علمی، مدیران صنایع، مهندسین، صاحبان حرف و مشاغل، دانشجویان […]

شاخه فنی- مهندسی موسسه مطالعات نوآوری و فناوری ایران تقدیم می‌کند

فنی ـ مهندسی سطح Ι

کارگاه آموزشی TRIZ فنی ـ مهندسی سطح Ι

هدف: ایجاد توانمندی کشف و تعریف مسایل در مسیر نوآوری و ارایه برخی راه‌حل‌های ابداعی برای مسایل کشف شده.

مخاطبین: اعضای هیات علمی، مدیران صنایع، مهندسین، صاحبان حرف و مشاغل، دانشجویان و کلیه علاقه‌مندان به متدولوژی های کشف و حل مساله و نوآوری.

محتوای علمی:

  • ابزار تحلیل کارکرد و ویژگی‌ها{FAA}؛
  • ابزار تحلیل موضوع، ویژگی، مقدار{ENV}؛
  • ابزارتحلیل نتیجه نهایی ایده‌آل{IFR}؛
  • ابزار تحلیل چند پنجره‌ای{Multi Screen}؛
  • ابزار تضاد تکنیکی و ۴۰ اصل ابداعی{Technical Contradiction}؛
  • ابزار تضاد فیزیکی و اصول تفکیک{Physical Contradiction}؛
  • ابزار تحلیل تضاد ریشه‌ای{+RCA}؛
  • متدولوژی TRIZ؛
  • خاستگاه TRIZ.

زمان‌بندی:

کارگاه‌های آموزشی TRIZ فنی ـ مهندسی سطح Ι

هر دوره شامل ۵ جلسه ۸ ساعته (۴۰ ساعت) است

کد دوره:‏FTI-01

پنج‌شنبه‌ها

۸۹۰۸۰۶

۸۹۰۸۱۳

۸۹۰۸۲۰

۸۹۰۹۱۱

۸۹۰۹۱۸

مدرسین: خانم سارا سلیمی نمین و آقایان محمود کریمی، علیرضا امانی، محمدعلی اقدامی و محمود افضلی.

هزینه: ۳٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال.

ظرفیت: ۱۸ نفر.

گواهی‌نامه:‌ برای دریافت گواهی‌نامه دانایی Ι، حضور ۴۰ ساعت، انجام فعالیت‌های گروهی و حل تمرین‌های فردی الزامی است.

برای ثبت نام دوره و یا کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید با دفتر موسسه مطالعات نوآوری و فناوری ایران از طریق شماره ۲۲۲۴۲۶۵۶ تماس حاصل فرمایید و یا به سایت www.iiits.org مراجعه نمایید.