هر ساله انجمن تحلیل ارزش کانادا(CSVA) جوایزی را به سازمانها و اشخاصی که در کانادا و سراسر جهان با استفاده از متدولوژی ارزش یا ارتقا آن منجر به ایجاد ارزش شده اند، جوایزی اعطا می نماید. امسال CSVA تصمیم دارد در کنفرانس اقتصادی سالیانه خود با عنوان ” تجزیه و تحلیل تصمیم گیری با ارزش […]

هر ساله انجمن تحلیل ارزش کانادا(CSVA) جوایزی را به سازمانها و اشخاصی که در کانادا و سراسر جهان با استفاده از متدولوژی ارزش یا ارتقا آن منجر به ایجاد ارزش شده اند، جوایزی اعطا می نماید. امسال CSVA تصمیم دارد در کنفرانس اقتصادی سالیانه خود با عنوان ” تجزیه و تحلیل تصمیم گیری با ارزش ” که در تاریخ ۱۵ -۱۶ نوامبر ۲۰۱۰ در مونترال برگزار می شود جوایزی را اعطا کند. CSVA از افراد و سازمانهای داوطلب که در بهینه سازی متدولوژی ارزش در کانادا سهیم شده اند دعوت به عمل می آورد و جوایزی با معیارهای زیر اهدا می شود:

– حوزه کاربرد مهندسی ارزش/ آنالیز ارزش (دولت، صنعت، آموزش، ساخت و ساز و غیره)

– پشتیبانی و ارتقا مهندسی ارزش/ آنالیز ارزش در کانادا

– به کارگیری نوآورانه مهندسی ارزش/آنالیز ارزش یا گسترش کاربرد متدولوژی ارزش

– به رسمیت شناختن مهندسی ارزش/آنالیز ارزش در کانادا یا خارج از کانادا(الزامات قانونی)

– کاربرد، ایجاد نوآوری و استفاده از مهندسی ارزش/آنالیز ارزش فراتر از حدود متعارف آن.

– زمان استفاده از خدمات مهندسی ارزش/آنالیز ارزش

علاوه بر افراد متخصص در کانادا، CSVA از سایر افرادی که سهم قابل توجهی در پیشرفت مهندسی ارزش/ آنالیز ارزش داشته اند دعوت به عمل می آورد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس اینترننی زیر مراجعه فرمایید .

http://www.scav-csva.org/whatsnew.php?id=48§ion=events_detail%20