آکادمی مدیریت سرآمد ایرانیان مجموعه برنامه های آموزشی مدیریتی را با تخفیف ۴۰% در اردیبهشت ماه برگزار می نماید. کارگاه آموزشی شش سیگما کاربردی به همراه نرم افزار Minitab تاریخ:۲۰و۲۱ اردیبهشت      مبلغ با تخفیف %۴۰: ۰۰۰/۹۳۰ ریال دوره آموزشی مدیریت ارزش کسب شده EVM تاریخ: ۱۹ اردیبهشت  مبلغ با تخفیف ۴۰% : ۰۰۰/۴۷۰ ریال دوره […]

آکادمی مدیریت سرآمد ایرانیان مجموعه برنامه های آموزشی مدیریتی را با تخفیف ۴۰% در اردیبهشت ماه برگزار می نماید.

کارگاه آموزشی شش سیگما کاربردی به همراه نرم افزار Minitab

تاریخ:۲۰و۲۱ اردیبهشت      مبلغ با تخفیف %۴۰: ۰۰۰/۹۳۰ ریال

دوره آموزشی مدیریت ارزش کسب شده EVM

تاریخ: ۱۹ اردیبهشت  مبلغ با تخفیف ۴۰% : ۰۰۰/۴۷۰ ریال

دوره آموزشی مدیریت ریسک کاربردی Practical Risk Management
تاریخ۲۲ اردیبهشت مبلغ با تخفیف ۴۰% : : ۰۰۰/۴۷۰ ریال

دوره آموزشی مراحل اجرای برنامه ریزی و کنترل پروژه کاربردی در نرم افزار(MSP(  Microsoft Project به همراه یک پروژه نمونه
تاریخ برگزاری : ۲۳ اردیبهشت  مبلغ با تخفیف ۴۰% : ۰۰۰/۴۷۰ ریال

کارگاه آموزشی کارتیمی با متدولوژی جدید آموزشی Team Work
تاریخ برگزاری: ۲۷ اردیبهشت –  مبلغ با تخفیف ۴۰% : ۰۰۰/۴۷۰ریال

کارگاه آموزشی تشریح مدل تعالی سازمانی EFQM 2010

تاریخ کارگاه :۳۰ اردیبهشت  – مبلغ با تخفیف ۴۰%: ۰۰۰/۴۷۰ ریال

کارگاه  آموزشی مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK:2008
تاریخ کارگاه : ۲۸ تا ۳۰ اردیبهشت مبلغ با تخفیف ۴۰%: ۰۰۰/۳۵۰/۱

کارگاه آموزشی EXCEL کاربردی مهندسی صنایع
تاریخ کارگاه : ۵و۶ خرداد مبلغ با تخفیف ۴۰%: ۰۰۰/۹۳۰ ریال

 

نحوه ثبت نام :
– برای اطلاع از جزئیات بیشتر و ثبت ‌نام با آکادمی تماس حاصل نمایید:
۳۰و۶۶۵۶۹۴۲۹-۸۸۳۶۳۱۱۶- ۸۸۵۷۵۳۱۸ -۰۲۱
www.msi.co.ir

www.msi-co.ir

محل برگزاری:تهران