سمینار مدیریت استراتژیک با مدل برایسون در ۱۲ آبان با شرایط وی‍ژه

***

دوره آموزشی ISO 9001:2008 و مراحل استقرار کاربردی در۳ و ۲ آبان بمناسبت هفته کیفیت
تاریخ برگزاری: ۳و۲ آبان
روز برگزاری: دوشنبه و سه شنبه مدت: ۸ ساعت
مبلغ واقعی کارگاه : ۸۸۰۰۰ تومان
مبلغ کارگاه با ۴۰% تخفیف : ۵۳۰۰۰ تومان

کارگاه تشریح مدل تعالی سازمانی EFQM 2010 با شرایط ویژه بمناسبت هفته کیفیت در ۴ آبان
تاریخ برگزاری: ۴آبان – چهارشنبه
مدت دوره: ۸ ساعت –از ساعت ۹ الی ۱۷
مبلغ کارگاه: هزینه واقعی دوره :۷۸۰۰۰ تومان
مبلغ با تخفیف ۴۰ :% ۴۷۰۰۰تومان

نرم افزار MSP و کاربرد آن در مدیریت پروژه- مقدماتی

تاریخ برگزاری: ۴و۵ آبان

مدت دوره: :۱۶ ساعت
هزینه دوره: ۱۵۵۰۰۰ تومان
مبلغ با تخفیف ۴۰% : ۹۳۰۰۰ تومان

نرم افزار MSP و کاربرد آن در مدیریت پروژه- تکمیلی

تاریخ برگزاری : ۶آّبان

مدت دوره: ۸ ساعت
هزینه دوره: ۷۸۰۰۰تومان
مبلغ با تخفیف ۴۰ :% ۴۷۰۰۰تومان

کارگاه آموزشی Organizational Citizenship Behavior -OCB نگرشی کاملا جدید جهت مدیریت رفتار کارکنان در ۸ آبان
تاریخ برگزاری: ۸آبان – روز برگزاری : یکشنبه

مدت کارگاه ساعت –ساعت : ۹ الی ۱۳
هزینه واقعی دوره: ۷۸۰۰۰ تومان

مبلغ با تخفیف ۴۰ :% ۴۷۰۰۰تومان

کارگاه آموزشی مبانی ،‌مستندسازی و تشریح الزامات سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی HSE-MS در ۴و۵ آبان
تاریخ برگزاری : ۴ و۵ آبان
روز برگزاری : چهارشنبه ،پنج شنبه مدت کارگاه : ۱۶ ساعت
مبلغ کارگاه: مبلغ واقعی دوره : ۱۳۰۰۰۰ تومان
مبلغ با تخفیف ۴۰ :% : ۷۸۰۰۰ تومان

کارگاه آموزشی مهندسی ارزش (Value Engineering) با شرایط ویژه در ۱۰و۱۱ آبان
تاریخ برگزاری:۱۰و۱۱ آبان
روز برگزاری: سه شنبه و چهارشنبه مدت دوره :۱۶ ساعت – از ساعت ۹ الی ۱۷
مبلغ واقعی دوره:۱۳۰۰۰۰ تومان
هزینه دوره باشرایط ویژه( ۴۰% تخفیف) : ۷۸۰۰۰ تومان

کارگاه کارت امتیازدهی متوازن BSC با شرایط ویژه بمناسبت هفته کیفیت در ۳۰آبان
تاریخ برگزاری: ۳۰ آبان- دوشنبه
هزینه واقعی دوره: ۷۸۰۰۰ تومان
مدت دوره: ۸ساعت

مبلغ با تخفیف ۴۰ :% ۴۷۰۰۰تومان

کارگاه آموزشی مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK 2008 بصورت کاربردی با شرایط ویژه در ۱ تا ۳ آذر
مدت دوره: کارگاه در مدت سه روز – ۲۴ ساعت
تاریخ برگزاری:۱ تا ۳ آذر – چهارشنبه ،‌پنج شنبه و سه شنبه
مبلغ کارگاه : ۲۲۵۰۰۰ تومان
مبلغ کارگاه با ۴۰% تخفیف: ۱۳۵هزار تومان

دوره آموزشی آشنایی با سبک های رهبری اثربخش در ۲ آذر با شرایط ویژه
تاریخ برگزاری: ۲آذر- چهارشنبه
مدت برنامه آموزشی : ۴ساعت –از ساعت۳۰/۸ الی ۳۰/۱۲
مبلغ کارگاه: هزینه واقعی دوره: ۶۸۰۰۰تومان

هزینه دوره با شرایط ویژه ۴۰ %‌ تخفیف: ۴۱۰۰۰ تومان

دوره آموزشی آشنایی با مدل چهارچوب کیفیت رهبری LQF در ۲ آذر با شرایط ویژه
تاریخ برگزاری: ۲آذر- چهارشنبه
مدت برنامه آموزشی : ۴ساعت –از ساعت۱۴ الی ۱۸
مبلغ کارگاه: هزینه واقعی دوره : ۶۸۰۰۰ تومان
هزینه دوره با شرایط ویژه ۴۰ %‌ تخفیف: ۴۱۰۰۰ تومان

کارگاه آموزشی نرم افزار برنامه ریزی و کنترل پروژه Primavera-P6 مقدماتی

برگزار کننده : مدیریت سرآمد ایرانیان – MSI ACADEMY
تاریخ برگزاری: ۳و۴ آذر-پنج شنبه و جمعه

مدت دوره: ۱۶ساعت – ۹ الی ۳۰/۱۶

مبلغ دوره:۱۵۵۰۰۰ تومان

تخفیف ۴۰% بمناسبت هفته کیفیت : ۹۳۰۰۰ تومان

– شهریه فوق شامل :جزوه آموزشی ،پذیرایی و صدور گواهینامه آموزشی معتبر می باشد.

نحوه ثبت نام :

الویت ثبت نام با متقاضیانی می باشد که ثبت نام خود را قطعی می نمایند

– برای اطلاع از جزئیات بیشتر و ثبت ‌نام با واحد آموزش تماس حاصل نمایید:

۶۶۵۶۸۰۶۵-۸۸۳۶۳۱۱۶- ۸۸۵۷۵۳۱۸ -۰۲۱

محل برگزاری: تهران

www.msi.co.ir

سمینار مدیریت استراتژیک با مدل برایسون در ۱۲ آبان با شرایط وی‍ژه

***

دوره آموزشی ISO 9001:2008 و مراحل استقرار کاربردی در۳ و ۲ آبان بمناسبت هفته کیفیت
تاریخ برگزاری: ۳و۲ آبان
روز برگزاری: دوشنبه و سه شنبه    مدت: ۸ ساعت
مبلغ  واقعی کارگاه : ۸۸۰۰۰ تومان
مبلغ کارگاه با ۴۰% تخفیف : ۵۳۰۰۰  تومان

کارگاه تشریح مدل تعالی سازمانی  EFQM 2010 با شرایط ویژه بمناسبت هفته کیفیت در ۴ آبان
تاریخ برگزاری: ۴آبان – چهارشنبه
مدت دوره: ۸ ساعت –از ساعت ۹ الی ۱۷
مبلغ  کارگاه: هزینه واقعی دوره :۷۸۰۰۰ تومان
مبلغ با تخفیف ۴۰ :%  ۴۷۰۰۰تومان

نرم افزار MSP  و کاربرد آن در مدیریت پروژه- مقدماتی

تاریخ برگزاری: ۴و۵  آبان

مدت دوره: :۱۶ ساعت
هزینه دوره:  ۱۵۵۰۰۰ تومان
مبلغ با تخفیف ۴۰% :  ۹۳۰۰۰ تومان

نرم افزار MSP  و کاربرد آن در مدیریت پروژه- تکمیلی

تاریخ برگزاری : ۶آّبان

مدت دوره: ۸ ساعت
هزینه دوره: ۷۸۰۰۰تومان
مبلغ با تخفیف ۴۰ :%  ۴۷۰۰۰تومان

کارگاه آموزشی Organizational Citizenship Behavior -OCB نگرشی کاملا جدید جهت مدیریت رفتار کارکنان در ۸ آبان
تاریخ برگزاری: ۸آبان –  روز برگزاری : یکشنبه

مدت کارگاه ساعت –ساعت : ۹ الی ۱۳
هزینه واقعی دوره: ۷۸۰۰۰     تومان

مبلغ با تخفیف ۴۰ :%  ۴۷۰۰۰تومان

کارگاه آموزشی مبانی ،‌مستندسازی و تشریح الزامات سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی HSE-MS در ۴و۵ آبان
تاریخ برگزاری : ۴ و۵  آبان
روز برگزاری : چهارشنبه ،پنج شنبه   مدت کارگاه : ۱۶ ساعت
مبلغ  کارگاه: مبلغ واقعی دوره : ۱۳۰۰۰۰ تومان
مبلغ با تخفیف ۴۰ :%  : ۷۸۰۰۰     تومان

کارگاه آموزشی مهندسی ارزش (Value Engineering) با شرایط ویژه در ۱۰و۱۱ آبان
تاریخ برگزاری:۱۰و۱۱  آبان
روز برگزاری: سه شنبه و چهارشنبه    مدت دوره  :۱۶ ساعت – از ساعت ۹ الی ۱۷
مبلغ واقعی دوره:۱۳۰۰۰۰ تومان
هزینه دوره باشرایط ویژه( ۴۰% تخفیف)   : ۷۸۰۰۰ تومان

کارگاه کارت امتیازدهی متوازن BSC با شرایط ویژه بمناسبت هفته کیفیت در ۳۰آبان
تاریخ برگزاری: ۳۰ آبان- دوشنبه
هزینه واقعی دوره: ۷۸۰۰۰     تومان
مدت دوره: ۸ساعت

مبلغ با تخفیف ۴۰ :%  ۴۷۰۰۰تومان

کارگاه آموزشی مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK 2008 بصورت کاربردی با شرایط ویژه در ۱ تا ۳ آذر
مدت دوره: کارگاه در مدت سه روز – ۲۴ ساعت
تاریخ برگزاری:۱ تا ۳ آذر  – چهارشنبه ،‌پنج شنبه و سه شنبه
مبلغ کارگاه :  ۲۲۵۰۰۰ تومان
مبلغ کارگاه با ۴۰% تخفیف:  ۱۳۵هزار تومان

دوره آموزشی آشنایی با سبک های رهبری اثربخش در ۲ آذر با شرایط ویژه
تاریخ برگزاری: ۲آذر-  چهارشنبه
مدت برنامه آموزشی :  ۴ساعت –از ساعت۳۰/۸  الی ۳۰/۱۲
مبلغ  کارگاه: هزینه واقعی دوره: ۶۸۰۰۰تومان

هزینه دوره  با شرایط ویژه ۴۰ %‌ تخفیف: ۴۱۰۰۰  تومان

دوره آموزشی آشنایی با مدل چهارچوب کیفیت رهبری LQF در ۲ آذر با شرایط ویژه
تاریخ برگزاری:  ۲آذر- چهارشنبه
مدت برنامه آموزشی : ۴ساعت –از ساعت۱۴ الی ۱۸
مبلغ  کارگاه: هزینه واقعی دوره :   ۶۸۰۰۰ تومان
هزینه دوره  با شرایط ویژه ۴۰ %‌ تخفیف: ۴۱۰۰۰  تومان

کارگاه آموزشی نرم افزار برنامه ریزی و کنترل پروژه Primavera-P6 مقدماتی

برگزار کننده : مدیریت سرآمد ایرانیان – MSI ACADEMY
تاریخ برگزاری: ۳و۴ آذر-پنج شنبه و جمعه

مدت دوره: ۱۶ساعت – ۹ الی ۳۰/۱۶

مبلغ دوره:۱۵۵۰۰۰ تومان

تخفیف ۴۰% بمناسبت هفته کیفیت : ۹۳۰۰۰ تومان

– شهریه فوق شامل :جزوه آموزشی ،پذیرایی و صدور گواهینامه آموزشی معتبر می باشد.

نحوه ثبت نام :

الویت ثبت نام با متقاضیانی می باشد که ثبت نام خود را قطعی می نمایند

– برای اطلاع از جزئیات بیشتر و ثبت ‌نام با واحد آموزش تماس حاصل نمایید:

۶۶۵۶۸۰۶۵-۸۸۳۶۳۱۱۶- ۸۸۵۷۵۳۱۸ -۰۲۱

محل برگزاری: تهران

www.msi.co.ir