مجموعه سمینارهای  آموزشی مدیریتی هفته مهندسی صنایع و کارآفرینی( رایگان) آکادمی مدیریت سرآمد ایرانیان در راستای رسالت علمی و آموزشی خود در هفته دوم اردیبهشت ماه ، بمناسبت هفته مهندسی صنایع و کارآفرینی مجموعه سمینارهای مدیریتی را بصورت رایگان برگزار می نماید. برگزار کننده : آکادمی مدیریت سرآمد ایرانیان –  MSI ACADEMY ردیف نام سمینار […]

مجموعه سمینارهای  آموزشی مدیریتی هفته مهندسی صنایع و کارآفرینی( رایگان)

آکادمی مدیریت سرآمد ایرانیان در راستای رسالت علمی و آموزشی خود در هفته دوم اردیبهشت ماه ، بمناسبت هفته مهندسی صنایع و کارآفرینی مجموعه سمینارهای مدیریتی را بصورت رایگان برگزار می نماید.
برگزار کننده : آکادمی مدیریت سرآمد ایرانیان –  MSI ACADEMY
ردیف نام سمینار آموزشی تاریخ سمینار مدت سمینار مبلغ حضور سخنران
۱ دیدار با کار آفرینان موفق ۷/۲/۸۹

سه شنبه

۳ ساعت

۱۸-۱۵

رایگان کار آفرینان موفق
۲ آشنایی با رویکرد حل مسالهProblem Solving ۹/۲/۸۹پنج شنبه ۴ ساعت۳۰/۱۲-۳۰/۸ رایگان دکتر حمید اسماعیلی
۳ آشنایی با برنامه ریزی کنترل پروژهو نرم افزارهای آن

Planning and project Control

۱۴/۲/۸۹سه شنبه ۴ ساعت۳۰/۱۸-۳۰/۱۴ رایگان مهندس علی رحمتی توکل
۴ آشنایی با رهبری اثربخشEffective leadership ۱۶/۲/۸۹پنجشنبه ۲ ساعت۳۰/۱۰-۳۰/۸ رایگان مهندس داوود حیدری
۵ آشنایی با روش ارزیابی ۳۶۰ درجه

۳۶۰ Degree Evaluation Tool

۱۶/۲/۸۹

پنجشنبه

۲ ساعت

۱۳-۱۱

رایگان مهندس داوود حیدری
توضیحات:

– جهت دریافت گواهینامه حضور در سمینار آموزشی ، باید مبلغ گواهینامه حضور در سمینار ، را پرداخت نمایید.

توجه:الویت ثبت نام با اعضا باشگاه مدیریت سرآمد ایرانیان  و متقاضیانی می باشد که گواهینامه حضور در سمینار را درخواست می نمایند، همه متقاضیان باید پیش از حضور در سمینار، ثبت‌نام خود را قطعی نمایند.

نحوه ثبت نام :

– برای اطلاع از جزئیات بیشتر و ثبت ‌نام با واحد آموزش تماس حاصل نمایید:

۳۰و۶۶۵۶۹۴۲۹-۸۸۳۶۳۱۱۶- ۸۸۵۷۵۳۱۸ -۰۲۱

www.msi.co.ir

محل برگزاری:تهران