در صورت عدم مشاهده اینجا کلیک کنید

مدل های بالندگی پروژه

امروزه، با توجه به رویکرد اکثر سازمانها به شناخت عمیقتر از مقوله مدیریت پروژه، سعی و تلاش آنان در کاربرد هر چه بیشتر این دانش و ارتقاء سطح فرهنگ سازمانی مدیریت پروژه، ضرورت ارائه روشی جهت ارزیابی وضعیت سازمانها از منظر میزان بلوغ و بالندگی سازمانی در مدیریت پروژه، نقاط ضعف و قوت و گامهای مسیر رشد و بالندگی آنها بیشتر احساس می شود.
در همین ارتباط، طی سالهای اخیر تلاش گسترده ای جهت ارائه روشهای سیستماتیک جهت ارزیابی میزان بلوغ مدیریت پروژه در سازمانها صورت پذیرفته است.
با توجه به حجم پروژه های صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و نیرو در برنامه چهارم توسعه کشور و نظر به استفاده از حداکثر توانمندیهای داخلی، لزوم حضور گسترده شرکتهای پیمانکاری عمومی در پروژه های نفت، گاز و پتروشیمی، اهمیت پرداختن به مسائل مدیریتی به جهت کمبود منابع مالی/ نیروهای متخصص و منابع سخت افزاری و نرم افزاری را دو چندان می سازد.
سرفصل مطالب :

ضرورت به کارگیری مدل‌های بلوغ/تکامل و بالندگی در پروژه‌ها و سازمان‌های پروژه محور
دسته‌بندی مدل‌ها
مدل‌های بلوغ مدیریت پروژه سازمانی
مدل‌های ارزیابی پروژه
مدل‌های بلوغ مدیریت پروژه سازمانی و زمینه‌های کاربرد هر یک
مدل Kerzner
مدل Wysocki
مدل OPM3
سایر مدل‌ها
مدل‌های ارزیابی پروژه‌ها و زمینه‌های کاربرد هریک
مدل PEM و سایر مدل ها

مخاطبان دوره:
مدیران و کارشناسان PMO/PSO
مدیران و کارشناسان حوزه تعالی در سازمان‌های پروژه محور
مدیران و کارشناسان حوزه تضمین کیفیت در سازمان‌های پروژه محور
مدیران و کارشناسان حوزه برنامه‌ریزی استراتژیک در سازمان‌های پروژه محور

اهداف دوره:
آشنایی با ابزارهای ارزیابی پروژه‌ها
آشنایی با برنامه‌ریزی استراتژیک برای توسعه مدیریت پروژه در سازمان‌ها
آشنایی با ابزارهای ارزیابی در سازمان‌های پروژه محور

دریافت اطلاعات بیشتر از دوره

آریانا صلاحیت های آموزش حرفه ای و پژوهش مدیریت خود را از سازمان های بین المللی فنی و حرفه ای، معاونت تحقیقات و فناوری ریاست جمهوری، وزارت صنایع و معادن، شرکت ملی نفت ایران و مرکز تحقیقات مدیریت کیان کسب نموده است.

علاقمندان به شرکت در این دوره می توانند با واریز مبلغ ۲۹۰٫۰۰۰ تومان به حساب جام شماره ۱۶۰۷۶۵۶۹۳۸ بانک ملت شعبه اندیشه سهروردی (کد ۶۸۱۱۴) به نام شرکت مدیریت پروژه آریانا و ارسال فیش و فرم تکمیل شده به نمابر دبیرخانه یا تکمیل فرم ثبت نام موجود در سایت در ایرن دروه ثبت نام نمایند.

سهروردی جنوبی ، ملایری پور غربی ، شماره ۳۷ ، ساختمان آریانا ، واحد ۴

Fax: 88342913

۸۸۳۴۸۴۹۸، ۸۸۳۴۸۴۹۱ ،۸۸۳۴۲۹۰۸

Email:info@aryanapm.com


در صورت عدم مشاهده اینجا کلیک کنید

مدل های بالندگی پروژه

امروزه، با توجه به رویکرد اکثر سازمانها به شناخت عمیقتر از مقوله مدیریت پروژه، سعی و تلاش آنان در کاربرد هر چه بیشتر این دانش و ارتقاء سطح فرهنگ سازمانی مدیریت پروژه، ضرورت ارائه روشی جهت ارزیابی وضعیت سازمانها از منظر میزان بلوغ و بالندگی سازمانی در مدیریت پروژه، نقاط ضعف و قوت و گامهای مسیر رشد و بالندگی آنها بیشتر احساس می شود.
در همین ارتباط، طی سالهای اخیر تلاش گسترده ای جهت ارائه روشهای سیستماتیک جهت ارزیابی میزان بلوغ مدیریت پروژه در سازمانها صورت پذیرفته است.
با توجه به حجم پروژه های صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و نیرو در برنامه چهارم توسعه کشور و نظر به استفاده از حداکثر توانمندیهای داخلی، لزوم حضور گسترده شرکتهای پیمانکاری عمومی در پروژه های نفت، گاز و پتروشیمی، اهمیت پرداختن به مسائل مدیریتی به جهت کمبود منابع مالی/ نیروهای متخصص و منابع سخت افزاری و نرم افزاری را دو چندان می سازد.
سرفصل مطالب :

ضرورت به کارگیری مدل‌های بلوغ/تکامل و بالندگی در پروژه‌ها و سازمان‌های پروژه محور
دسته‌بندی مدل‌ها
مدل‌های بلوغ مدیریت پروژه سازمانی
مدل‌های ارزیابی پروژه
مدل‌های بلوغ مدیریت پروژه سازمانی و زمینه‌های کاربرد هر یک
مدل Kerzner
مدل Wysocki
مدل OPM3
سایر مدل‌ها
مدل‌های ارزیابی پروژه‌ها و زمینه‌های کاربرد هریک
مدل PEM  و سایر مدل ها

مخاطبان دوره:
مدیران و کارشناسان PMO/PSO
مدیران و کارشناسان حوزه تعالی در سازمان‌های پروژه محور
مدیران و کارشناسان حوزه تضمین کیفیت در سازمان‌های پروژه محور
مدیران و کارشناسان حوزه برنامه‌ریزی استراتژیک در سازمان‌های پروژه محور

اهداف دوره:
آشنایی با ابزارهای ارزیابی پروژه‌ها
آشنایی با برنامه‌ریزی استراتژیک برای توسعه مدیریت پروژه در سازمان‌ها
آشنایی با ابزارهای ارزیابی در سازمان‌های پروژه محور

دریافت اطلاعات بیشتر از دوره

آریانا صلاحیت های آموزش حرفه ای و پژوهش مدیریت خود را از سازمان های بین المللی فنی و حرفه ای، معاونت تحقیقات و فناوری ریاست جمهوری، وزارت صنایع و معادن، شرکت ملی نفت ایران و مرکز تحقیقات مدیریت کیان کسب نموده است.

علاقمندان به شرکت در این دوره  می توانند با واریز مبلغ ۲۹۰٫۰۰۰ تومان به   حساب جام شماره ۱۶۰۷۶۵۶۹۳۸ بانک ملت شعبه اندیشه سهروردی (کد ۶۸۱۱۴) به نام شرکت مدیریت پروژه آریانا و ارسال فیش و فرم تکمیل شده به نمابر دبیرخانه یا تکمیل فرم ثبت نام موجود در سایت در ایرن دروه ثبت نام نمایند.

سهروردی جنوبی ، ملایری پور غربی ، شماره ۳۷ ، ساختمان آریانا ، واحد ۴

Fax: 88342913

۸۸۳۴۸۴۹۸، ۸۸۳۴۸۴۹۱ ،۸۸۳۴۲۹۰۸

Email:info@aryanapm.com