مدیر آموزش انجمن مهندسی صنایع ایران گفت: موضوع آموزش واحدهای صنعتی برای افزایش بهره وری و توسعه سازمانی در صحنه‌های داخلی و خارجی به یکی از ضروریات اجرایی بخش صنعت تبدیل شده است. به گزارش اخبار مهندسی صنایع به نقل از شبکه خبر دانشجو مهندس سید حجت طباطبایی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی «شبکه خبر […]

مدیر آموزش انجمن مهندسی صنایع ایران گفت: موضوع آموزش واحدهای صنعتی برای افزایش بهره وری و توسعه سازمانی در صحنه‌های داخلی و خارجی به یکی از ضروریات اجرایی بخش صنعت تبدیل شده است.

به گزارش اخبار مهندسی صنایع به نقل از شبکه خبر دانشجو مهندس سید حجت طباطبایی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی «شبکه خبر دانشجو»، با اشاره به نقش گسترده سازمان صنایع و معادن استان ها در ترسیم خط مشی فعالیت های صنعتی در حوزه های استانی اظهار داشت: آموزش واحدهای صنعتی برای افزایش بهره وری و توسعه سازمانی در صحنه های داخلی و خارجی از ضروریات اجرایی بخش صنعت است.

وی نشر و توسعه دانش مهندسی صنایع در کشور را از جمله راهبردهای انجمن مهندسی صنایع ایران دانست و افزود: ورود سازمان های صنایع و معادن استان ها برای مشارکت در این برنامه، جریان اجرای آموزش های تخصصی و رشد بهره وری سازمان های صنعتی را رونق خواهد بخشید.

مدیر آموزش انجمن مهندسی صنایع ایران از انجام توافقاتی جدید با سازمان صنایع و معادن استان اصفهان خبر داد و گفت: بزودی دور تازه ای از آموزش های تخصصی برای واحدهای صنعتی استان اصفهان آغاز می شود.

طباطبایی با اشاره به برگزاری هفتمین کنفرانس مهندسی صنایع با همکاری دانشگاه صنعتی اصفهان در شهر اصفهان تصریح کرد: با توجه به گسترش سطح همکاری ها، بخش آموزش انجمن مهندسی صنایع در اصفهان راه اندازی و فعال شد.