رئیس دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف از رفع مشکلی که برای رشته MBA این دانشگاه بوجود آمده بود خبر داد. مسعود نیلی در گف و تگو با مهر با اعلام این خبر درباره وضعیت پذیرش دانشجو در رشته MBA در سال آینده گفت: پذیرش دانشجو در رشته MBA دانشگاه صنعتی شریف مانند گذشته […]

رئیس دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف از رفع مشکلی که برای رشته MBA این دانشگاه بوجود آمده بود خبر داد.
مسعود نیلی در گف و تگو با مهر با اعلام این خبر درباره وضعیت پذیرش دانشجو در رشته MBA در سال آینده گفت: پذیرش دانشجو در رشته MBA دانشگاه صنعتی شریف مانند گذشته انجام می شود.
پذیرش دانشجو برای دوره های کارشناسی ارشد MBA تنها از طریق کنکور سراسری توسط سازمان سنجش صورت می پذیرد. به طور متوسط تکمیل این دوره چهار نیم سال تحصیلی به طول می انجامد. دوره MBA یکی از دوره های آموزشی است که قدمت آن در کشورهای صنعتی به صد سال می رسد اما این دوره با وجود نیاز فراوان مدیریت در بخشهای مختلف اقتصادی در کشور، رشته ای نوپا به شمار می رود.