زارعی در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران افزود:معاونت اجتماعی و فرهنگی وزارت کار در تلاش برای تدوین پیوست های فرهنگی و اجتماعی متناسب با تعریف جدید رویکرد جامع از طریق رسانه ملی و ساختارهای آموزش و فرهنگی کشور است. وی افزود:امیدواریم با هم افزایی توان تمامی دستگاهها و ایده پردازی همه ‌آگاهان اجتماعی، اقتصادی و […]

زارعی در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران افزود:معاونت اجتماعی و فرهنگی وزارت کار در تلاش برای تدوین پیوست های فرهنگی و اجتماعی متناسب با تعریف جدید رویکرد جامع از طریق رسانه ملی و ساختارهای آموزش و فرهنگی کشور است.

وی افزود:امیدواریم با هم افزایی توان تمامی دستگاهها و ایده پردازی همه ‌آگاهان اجتماعی، اقتصادی و آموزشی – فرهنگی،رویکرد بخشی نگرانه اشتغال به تفکر ملی تبدیل شود.

معاون اجتماعی و فرهنگی وزارت کار خاطرنشان کرد:با ایجاد باور فرابخشی و ملی در رونق کار و تولید، جمعیت عظیم و سرزنده جویندگان کار به یکی از مولفه های ارتقای قدرت ملی ایران در سطوح ملی و منطقه ای محسوب خواهد شد.