خبرگزاری فارس: معاون توسعه دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران گفت: تعامل قوی بین دانشکده کارآفرینی و وزارت کار و امور اجتماعی در موضوعات مرتبط اعم از نقشه راهبردی کارآفرینی وجود دارد. مینا مهرنوش در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس‌ «توانا»، در خصوص وضعیت ایران از نظر شاخص‌های کارآفرینی در دنیا اظهار داشت: این موضوع […]

خبرگزاری فارس: معاون توسعه دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران گفت: تعامل قوی بین دانشکده کارآفرینی و وزارت کار و امور اجتماعی در موضوعات مرتبط اعم از نقشه راهبردی کارآفرینی وجود دارد.

مینا مهرنوش در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس‌ «توانا»، در خصوص وضعیت ایران از نظر شاخص‌های کارآفرینی در دنیا اظهار داشت: این موضوع را بیشتر باید از دیدگاه رتبه‌بندی دیده‌بان کارآفرینی جهانی بررسی کرد.
وی ادامه داد: شاخص‌های در نظر گرفته شده در این رتبه‌بندی، بیشتر ایجاد کسب و کارهای جدید را مدنظر قرار می‌دهد.
این استاد دانشگاه گفت: با توجه به نیروی انسانی توانمند، باهوش و خلاق در ایران وضعیت کشور نسبت به بسیاری از کشورها در زمینه کارآفرینی مطلوب است و ادامه این مسیر بستگی به برنامه‌ریزی‌ها برای آینده کارآفرینی کشور دارد.
مهرنوش ادامه داد: دانشکده کارآفرینی در این زمینه بیشتر سعی در ترویج و توسعه کارآفرینی از طریق آموزش‌های کاربردی و ایجاد مهارت برای صاحبان کسب و کار در جهت رونق کسب و کار آنها دارد.
وی گفت: هم‌چنین گرایش‌های تخصصی کارآفرینی مانند کارآفرینی در تکنولوژی و کارآفرینی در بخش کشاورزی نیز در دستور کار این دانشکده است.
وی گفت: تعامل قوی دانشکده کارآفرینی با وزارت کار و امور اجتماعی در موضوعات مرتبط اعم از نقشه راهبردی کارآفرینی، طرح مشاغل خانگی و جشنواره کارآفرینان برتر وجود دارد.
مهرنوش افزود: دانشکده کارآفرینی در تهیه قوانین و گزارشات در طرح مشاغل خانگی با نظرات کارشناسی اعضای هیئت علمی دانشکده به یاری وزارت کار رفت.