معاون وزیر علوم: تجمیع دانشگاه‌های صنعتی در دستور کار نیست.
معاون وزیر علوم: تجمیع دانشگاه‌های صنعتی در دستور کار نیست.

حسین نادری منش ظهر یکشنبه در نشست خبری که در محل وزارت علوم برگزارشد، در خصوص پیشنهاد مطرح شده مبنی بر ادغام چهار دانشگاه صنعتی تهران (صنعتی شریف، امیرکبیر، علم و صنعت و خواجه نصیر) گفت: این موضوع تنها یک مثال بود که در جلسه نشست روسای دانشگاه‌های غیرانتفاعی مطرح شد و این موضوع در […]

حسین نادری منش ظهر یکشنبه در نشست خبری که در محل وزارت علوم برگزارشد، در خصوص پیشنهاد مطرح شده مبنی بر ادغام چهار دانشگاه صنعتی تهران (صنعتی شریف، امیرکبیر، علم و صنعت و خواجه نصیر) گفت: این موضوع تنها یک مثال بود که در جلسه نشست روسای دانشگاه‌های غیرانتفاعی مطرح شد و این موضوع در دستور کار وزارت علوم قرار ندارد و با روسای این دانشگاه‌های صنعتی نیز صحبتی صورت نگرفته است.
وی با بیان اینکه در نشست روسای دانشگاه‌های غیرانتفاعی بحث تجمیع برخی از موسسات غیرانتفاعی مطرح شد، اظهار داشت: بدین نحو که موسسات کوچک غیرانتفاعی با یکدیگر تجمیع و تحت یک موسسه باکیفیت به فعالیت خود ادامه دهند.
وی با اشاره به فعالیت ۲۳۰۰ موسسه مختلف در آموزش عالی کشور، گفت: این موسسات به دلیل کوچک بودن ممکن است برون دادشان خیلی شاخص نباشد اما رشد علمی ایران در دنیا شاخص است و در صورتی که این موسسات با یکدیگر تجمیع شوند میزان تولید علم کشور بسیار افزایش خواهد یافت.
معاون آموزشی وزیر علوم افزود: در نشست روسای دانشگاه ها و موسسات غیرانتفاعی با ذکر مثالی در خصوص تجمیع دو دانشگاه علوم پزشکی تهران و ایران در وزارت بهداشت این مثال نیز مطرح شد که دانشگاه‌های صنعتی تهران نیز می‌توانند تحت یک دانشگاه صنعتی بزرگ و با ۴ پردیس جداگانه فعالیت کنند که البته این موضوع تنها یک مثال بوده و در دستور کار وزارت علوم قرار ندارد.
نادری منش در خاتمه خاطرنشان کرد: موضوع تجمیع دانشگاه‌های صنعتی تهران اگر قرار باشد مطرح شود باید تحت کمیته‌های مجزایی مورد بررسی قرار گیرد و درحال حاضر نیز هیچ صحبتی با روسای این دانشگاه‌ها انجام نشده است.(ایسنا)