معاون پژوهش و برنامه‌ریزی بنیاد ملی نخبگان از تدوین و ابلاغ برنامه راهبردی بنیاد ملی نخبگان خبر داد.
معاون پژوهش و برنامه‌ریزی بنیاد ملی نخبگان از تدوین و ابلاغ برنامه راهبردی بنیاد ملی نخبگان خبر داد.

به گزارش سرویس علمی ایسنا، دکتر آریا الستی در پانزدهمین نشست سراسری مسؤولان بنیاد نخبگان با رؤسای بنیادهای استانی نخبگان که در استانداری کردستان برگزار شد، با بیان این مطلب گفت: پس از تدوین سند راهبردی کشور در امور نخبگان و تصویب آن در شورای عالی انقلاب فرهنگی، تدوین برنامه راهبردی بنیاد ملی نخبگان در […]

به گزارش سرویس علمی ایسنا، دکتر آریا الستی در پانزدهمین نشست سراسری مسؤولان بنیاد نخبگان با رؤسای بنیادهای استانی نخبگان که در استانداری کردستان برگزار شد، با بیان این مطلب گفت: پس از تدوین سند راهبردی کشور در امور نخبگان و تصویب آن در شورای عالی انقلاب فرهنگی، تدوین برنامه راهبردی بنیاد ملی نخبگان در دستور کار قرار گرفت.

وی با بیان اینکه برنامه راهبردی بنیاد ملی نخبگان منطبق با سند راهبردی کشور در امور نخبگان است، تصریح کرد: الگوی تدوین سند راهبردی بنیاد با سند راهبردی کشور در امور نخبگان متفاوت و حاصل فعالیت گسترده درون موسسه‌ای است که تجربیات چند سال گذشته مدنظر قرار گرفته و در پایان راهبردها و پیشنهادیی برای آینده کار در آن ارائه شده است.

وی در ادامه اظهارامیدواری کرد که برنامه راهبردی بنیاد ملی نخبگان بعد از تغییرات مدیریتی مبنای عمل قرار گیرد.

معاون پژوهش و برنامه‌ریزی بنیاد ملی نخبگان با اشاره به تصویب سند راهبردی بنیاد خاطرنشان کرد: در برنامه راهبردی بنیاد مانند سند راهبردی کشور در امور نخبگان معتقد به تغییر رویکرد هستیم، اما مبنا تجربیات گذشته است.

الستی با اشاره به جزئیات سند راهبردی بنیاد ملی نخبگان، بیانیه ماموریت راهبردی، چشم انداز سال ۱۴۰۰، ارزش‌های اصلی، ذینفعان کلیدی، اهداف کلان و شاخص‌های کلیدی و راهبردهای کلان بنیاد ملی نخبگان را از بخش‌های مختلف این سند دانست.

وی با بیان اینکه در مقدمه سند به تعاریف مفاهیم مطرح در موضوع نخبگان پرداخته شده است، افزود: بر اساس بیانیه ماموریت راهبردی بنیاد ملی نخبگان، راهبردی به منظور تسهیل استفاده مناسب از ظرفیتهای فکری، علمی، فرهنگی و مدیریتی نخبگان ایرانی برای مدیریت تحولات کشور در مسیر پیشرفت همه جانبه کشور، ماموریت بنیاد ملی نخبگان است.

این بنیاد به سیاست گذاری و برنامه ریزی، تقسیم کار ملی، هماهنگی بین نهادها، الگوسازی اجرایی، نظارت بر اجرا و ارزیابی نتایج اجرای راهبردها و سیاستها در حوزه شناسایی، جذب، حمایت، توانمندسازی، بکارگیری و تکریم نخبگان و همچنین شناسایی، هدایت، حفظ و تشویق آغازگران با الگوی اسلامی ایرانی می پردازد.

الستی تصریح کرد: بر اساس سند راهبردی، بنیاد ملی نخبگان در سال ۱۴۰۰ به عنوان عالی ترین نهاد اثربخش در مدیریت امور نخبگان ایرانی (داخل و خارج کشور) با ویژگی تحول گرا، قابل اتکا و مرجع همه نهادهای کشور در مدیریت نظام نخبگانی، برآورنده انتظارات ذینفعان اصلی، نهادی برای مدیریت بهینه نخبگان به منظور قرار گرفتن نخبگان در جایگاه مناسب خود و حضور موثر آنان در فعالیت های کشور، ایجادکننده و پشتیبان یک شبکه اجتماعی از نخبگان به ترتیب اولویت در سطوح مختلف مدیریتی کشور و صاحب سازوکارهای کشف تمام آغازگران خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: عدالت محوری در پشتیبانی از نخبگان و جایگذاری مناسب آنان، روحیه خودباوری، افزایش دلبستگی ملی و میل به خدمتگذاری در جامعه نخبگان کشور، فضای الهام بخش و متعالی در ارتباط با نخبگان از طریق اعتمادسازی، پاسخگویی متعهدانه، صداقت و احترام، توجه ویژه به کرامت انسانی، شایستگی‌ها و ظرفیتهای منحصربه فرد نخبگان، تلاش جهادگونه به منظور گسترش دامنه اثرگذاری نخبگان در عرصه ملی و بین المللی، انعطاف و تطابق پذیری در مقابل تغییرات و ایجاد محیطی به منظور ارائه خدمات خلاقانه و نوآورانه به نخبگان، تعهد به تفکر متعالی، بهبود مستمر و نقدپذیری سازنده در پیشبرد اهداف و برنامه‌های بنیاد، مشارکت پذیری پویا با دیگر سازمان ها و نهادها در جهت کارآمدی نخبگان و توجه به تکلیف در امر تزکیه، تربیت و تعلیم ارزش‌های اسلامی به نخبگان کشور با کمک ظرفیتهای موجود در جامعه از ارزش‌های اصلی بنیاد ملی نخبگان بر مبنای سند راهبردی بنیاد محسوب می‌شود.

معاون پژوهش و برنامه ریزی بنیاد ملی نخبگان ادامه داد: افزایش تاثیر نخبگان در تحولات کشور، ایجاد یک شبکه اجتماعی اثرگذاری از نخبگان کشور، ایجاد همگرایی در امور نخبگان کشور در تمام وزارتخانه‌ها و نهادها، بهبود مدیریت در حوزه فرآیندهای شناسایی، جذب، هدایت، توانمندسازی، حفظ و حمایت گروه‌های نخبگان و استعدادهای برتر اهداف کلان بنیاد ملی نخبگان در سال ۹۵ محسوب می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: راهبردهای کلان بنیاد ملی نخبگان در سند راهبردی بنیاد شامل طراحی الگوی مدیریتی کارآمد و بازنگری فرآیندهای داخلی و نظام آموزشی بنیاد، طراحی و استقرار نظام مدیریت عملکرد در بنیاد، بسترسازی مناسب و تقویت ساختارهای تامین منابع مالی با استفاده از ظرفیتهای ملی و استانی برای سرمایه‌گذاران در جهت ارتقای سطح فرهنگی و رفاه اجتماعی نخبگان، ثروت آفرینی، توسعه دانش مدیریت کارآمد بر امور نخبگان و طراحی مدل مفهومی برای تعامل با آنان با استفاده از الگوی داخلی و تکیه بر تعالیم و ارزش‌های بومی و اسلامی و تسهیل در وضع قوانین و مقررات امور نخبگان با همکاری دستگاه‌های دیگر در جهت تسریع در اجرای پیشنهادات و پروژه‌های نخبگان و تقویت نقش فراساختاری با بهره گیری از حمایتهای معنوی مقام معظم رهبری است.