رشته های فنی – مهندسی و علوم پایه دانشگاه صنعتی شریف در قالب همایش تخصصی برای داوطلبان کنکور معرفی می شود. به گزارش خبرگزاری مهر، این دوره از این همایش تخصصی در نیمه مرداد ماه، در فرصت اعلام نتایج و مهلت انتخاب رشته کنکور سراسری در دانشگاه صنعتی شریف برگزار می شود. هدف از برگزاری […]

رشته های فنی – مهندسی و علوم پایه دانشگاه صنعتی شریف در قالب همایش تخصصی برای داوطلبان کنکور معرفی می شود.
به گزارش خبرگزاری مهر، این دوره از این همایش تخصصی در نیمه مرداد ماه، در فرصت اعلام نتایج و مهلت انتخاب رشته کنکور سراسری در دانشگاه صنعتی شریف برگزار می شود.

هدف از برگزاری این همایش، آشنایی داوطلبان ورود به دانشگاه با رشته‌های دانشگاهی و محیط دانشگاه صنعتی شریف است همچنین در سه روز متوالی برنامه ای برای رتبه های زیر ۵ هزار کشوری در نظر گرفته شده است تا با رشته‌های دانشگاه آشنا شوند.

این برنامه از سوی اساتید مجرب دانشگاه شریف اجرا و زمان ثبت نام نیز یک روز پس از اعلام نتایج آغاز می شود.