خبر – به گزارش اخبار مهندسی صنایع بنا بر اعلام دبیرخانه هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، با توجه به درخواست جمع کثیری از علاقمندان جهت تمدید مهلت ارسال مقالات، کمیته برنامه ریزی این کنفرانس مهلت ارسال مقالات را تا ششم آبان ماه تمدید کرد.

خبر – به گزارش اخبار مهندسی صنایع بنا بر اعلام دبیرخانه هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، با توجه به درخواست جمع کثیری از علاقمندان جهت تمدید مهلت ارسال مقالات، کمیته برنامه ریزی این کنفرانس مهلت ارسال مقالات را تا ششم آبان ماه تمدید کرد.