6 تیرماه / افزوده شدن رشته سیستم های سلامت در مقطع کارشناسی ارشد مهندسی صنایع / سال 91

 

2 آذر / فوت استاد ارزنده مهندسی صنایع دکتر میر بهادر قلی آریانژاد / سال 90

 

3 دی / فوت استاد ارزنده مهندسی صنایع دکتر محمد حسین سلمی نمین / سال 86

 

9 اسفندماه / شروع به کار رسمی پایگاه خبری اخبار مهندسی صنایع ایران / سال 89