منابع کنکور کارشناسی ارشد مهندسی صنایع (۱۲۵۹)

مهندسی صنایع – مهندسی صنایع

مهندسی صنایع – مدیریت مالی

زبان عمومی و تخصصی:

 • * زبان عمومی ارشد زیر ذره بین (جلد۱-واژگان) – هادی جهانشاهی، الناز یوسف زاده – انتشارات نگاه دانش
 • * زبان عمومی ارشد زیر ذره بین (جلد۲-گرامر) – هادی جهانشاهی، الناز یوسف زاده – انتشارات نگاه دانش
 • Essential words for the toefl استیون ماتیسن- انتشارات جنگل
 • Absolutely Essential 504 Word انتشارات راهیان
 • پک زبان دی ال ام – دکتر فرید
 • جزوه زبان تخصصی مهندس شایان
 • * کتاب زبان تخصصی مهندسی صنایع – مهندس شایان – انتشارات نگاه دانش (سوالات تالیفی و پاسخ کنکور)
 • زبان تخصصی و عمومی مهندسی صنایع و سیستم کنکور آزاد و سراسری (بنفش رنگ)- مهندس رضا نعمتی- انتشارات نگاه دانش
آمار و احتمالات مهندسی:
(سه منبع اول برای گذراندن کنکور کافی و جامع می باشند.)

 • * آمار و احتمالات مهندسی (دو جلد)- دکتر مجید ایوزیان- انتشارات ترمه – (ویرایش جدید چاپ ده به بعد)
 • * ۲۰۰۰ تست آمار و احتمالات مهندسی – دکتر مجید ایوزیان، میثم حدادی – انتشارات نگاه دانش
 • * جزوه کلاسی آمار و احتمالات دکتر ایوزیان
 • آمار و احتمالات مهندسی – دکتر مصطفی زندیه و محمود خاورپور – انتشارات جهش
 • جزوه دکتر شهریاری- استاد دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
 • حل المسائل شلدون راس- دکتر مجید ایوزیان و دکتر آرنوش شاکری- انتشارات ترمه
 • تئوری احتمالات و کاربرد های آن- دکتر سید تقی اخوان نیاکی
تحقیق در عملیات ۱ و ۲:
(سه منبع اول برای گذراندن کنکور کافی و جامع می باشند.)
 • * تحقیق در عملیات ۱ – مازیار زاهدی سرشت، شهرزاد خسروی- انتشارات نگاه دانش
 • * تحقیق در عملیات ۲- مازیار زاهدی سرشت – انتشارات نگاه دانش
 • * ۲۰۰۰ تست تحقیق در عملیات(سه جلد) چاپ جدید – مازیار زاهدی سرشت- انتشارات نگاه دانش
 • برنامه ریزی خطی و روابط شبکه ای بازارا- مختار بازارا
 • کتاب تحقیق در عملیات وینتسون
 • جزوه‌ی تحقیق در عملیات دکتر عشقی، استاد دانشگاه شریف
 • کتاب تحقیق در عملیات(جلد دوم)، لیبرمن و هیلیر، مترجمان: وزیری و مدرس، نشر جوان
 • آشنایی با تحقیق در عملیات، حمدی طه، مترجم علیرضایی، طلوع و محرابیان، مرکز نشر دانشگاهی
 • کتاب برنامه ریزی خطی دکتر آریانژاد و دکتر سجادی، انتشارات علم و صنعت
 • کتاب تحقیق در عملیات ۲ دکتر آریانژاد و دکتر سجادی، انتشارات علم و صنعت
 • کتاب تحقیق در عملیات دکتر عارفه فدوی
طرح ریزی واحد های صنعتی:
(منبع اول برای گذراندن کنکور کافی و جامع می باشند.)
 • * طرح ریزی واحدهای صنعتی – محمدهادی نیکوفکر و وحید عبداله زاده – انتشارات نگاه دانش
 • جزوه  استاد نیکوفکر – موسسه پژوهش
 • جزوه دکتر توکلی مقدم – دانشگاه تهران
 •  جزوه دکتر جبل عاملی – دانشگاه علم و صنعت
 • طرح ریزی واحدهای صنعتی- حسین جعفری و داوود جعفری – انتشارات پردازش
کنترل موجودی:
(منبع اول برای گذراندن کنکور کافی و جامع می باشند.)
 • * کنترل تولید و موجودی – وحید عبداله زاده و محمدهادی نیکوفکر – انتشارات نگاه دانش
 • جزوه استاد عبدالله زاده – موسسه پژوهش
 • کنترل تولید و موجودی – جواد حسن پور – انتشارات راهیان ارشد
 • جزوه استاد پورسعیدی
 • جزوه دکتر حجی
اقتصاد مهندسی:
 • * جزوه کلاس دکتر اسماعیلی – موسسه پژوهش
 • * اقتصاد مهندسی – مهندس عباس زاده – انتشارات نگاه دانش 
 • اقتصاد مهندسی – دکتر محمد مهدی اسکو نژاد – انتشارارت امیرکبیر
 • اقتصاد مهندسی (ویرایش جدید) – دکتر امیری، مهندس زند – انتشارات نگاه دانش
کنترل کیفیت آماری:
 • * کنترل کیفیت آماری – دکتر امیرحسین امیری – مهندس مهدی کوشا – انتشارات نگاه دانش (ویرایش سوم)
 • * جزوه کنترل کیفیت آماری دکتر ایوزیان – موسسه پژوهش
 • کنترل کیفیت – داگلاس سی مونتگومری – مترجم: دکتر رسول نورالسنا – انتشارات علم و صنعت
 • مروری بر کنترل کیفیت آماری – دکتر عباس سقایی و مهندس مریم شکاری 
 • کنترل کیفیت آماری – دکتر فاطمی قمی – انتشارات دانشگاه امیر کبیر

کنترل پروژه

 • * کنترل پروژه – مهندس فرید ممیزی و دکتر چهارسوقی – انتشارات ترمه
 • کنترل پروژه- دکتر مجید سبزه پرور – انتشارات ترمه
 • مدیریت و کنترل پروژه – دکتر علی حاج شیر محمدی – جهاد دانشگاهی صنعتی اصفهان

 

منابع کنکور کارشناسی ارشد مهندسی صنایع (1260)

 مهندسی سیستمهای اقتصادی و اجتماعی و مدیریت سیستم و بهره وری

زبان عمومی و تخصصی:

 • * زبان عمومی ارشد زیر ذره بین (جلد۱-واژگان) – هادی جهانشاهی، الناز یوسف زاده – انتشارات نگاه دانش
 • * زبان عمومی ارشد زیر ذره بین (جلد۲-گرامر) – هادی جهانشاهی، الناز یوسف زاده – انتشارات نگاه دانش
 • Essential words for the toefl استیون ماتیسن- انتشارات جنگل
 • Absolutely Essential 504 Word انتشارات راهیان
 • پک زبان دی ال ام – دکتر فرید
 • جزوه زبان تخصصی مهندس شایان
 • * کتاب زبان تخصصی مهندسی صنایع – مهندس شایان – انتشارات نگاه دانش (سوالات تالیفی و پاسخ کنکور)
 • زبان تخصصی و عمومی مهندسی صنایع و سیستم کنکور آزاد و سراسری (بنفش رنگ)- مهندس رضا نعمتی- انتشارات نگاه دانش
آمار و احتمالات مهندسی:
(سه منبع اول برای گذراندن کنکور کافی و جامع می باشند.)
 • * آمار و احتمالات مهندسی (دو جلد)- دکتر مجید ایوزیان- انتشارات ترمه – (ویرایش جدید چاپ ده به بعد)
 • * ۲۰۰۰ تست آمار و احتمالات مهندسی – دکتر مجید ایوزیان، میثم حدادی – انتشارات نگاه دانش
 • * جزوه کلاسی آمار و احتمالات دکتر ایوزیان
 • آمار و احتمالات مهندسی – دکتر مصطفی زندیه و محمود خاورپور – انتشارات جهش
 • جزوه دکتر شهریاری- استاد دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
 • حل المسائل شلدون راس- دکتر مجید ایوزیان و دکتر آرنوش شاکری- انتشارات ترمه
 • تئوری احتمالات و کاربرد های آن- دکتر سید تقی اخوان نیاکی
تحقیق در عملیات ۱ و ۲:

(سه منبع اول برای گذراندن کنکور کافی و جامع می باشند.)
 • * تحقیق در عملیات ۱ – مازیار زاهدی سرشت، شهرزاد خسروی- انتشارات نگاه دانش
 • * تحقیق در عملیات ۲- مازیار زاهدی سرشت – انتشارات نگاه دانش
 • * ۲۰۰۰ تست تحقیق در عملیات(سه جلد) چاپ جدید – مازیار زاهدی سرشت- انتشارات نگاه دانش
 • برنامه ریزی خطی و روابط شبکه ای بازارا- مختار بازارا
 • کتاب تحقیق در عملیات وینتسون
 • جزوه‌ی تحقیق در عملیات دکتر عشقی، استاد دانشگاه شریف
 • کتاب تحقیق در عملیات(جلد دوم)، لیبرمن و هیلیر، مترجمان: وزیری و مدرس، نشر جوان
 • آشنایی با تحقیق در عملیات، حمدی طه، مترجم علیرضایی، طلوع و محرابیان، مرکز نشر دانشگاهی
 • کتاب برنامه ریزی خطی دکتر آریانژاد و دکتر سجادی، انتشارات علم و صنعت
 • کتاب تحقیق در عملیات ۲ دکتر آریانژاد و دکتر سجادی، انتشارات علم و صنعت
 • کتاب تحقیق در عملیات دکتر عارفه فدوی

ریاضیات عمومی(۱و۲):
(دو منبع اول برای کنکور کارشناسی ارشد کفایت است.)
 • * ریاضی عمومی۱ (دوجلد)- مسعود آقاسی- انتشارات نگاه دانش
 • * ریاضی عمومی۲ (دوجلد)- مسعود آقاسی- انتشارات نگاه دانش
 • ریاضی عمومی ۱و۲ – محمدصادق معتقدی- پارسه
 • کتاب ریاضی عمومی حاجی جمشیدی – پوران پژوهش
 • کتاب ریاضی عمومی ۱و۲ تالیف مسعود نیکوکار

اقتصاد خرد و کلان:
 • * اقتصاد خرد – دکتر قاسمی – انتشارات نگاه دانش (جدید)
 • * اقتصاد کلان – دکتر قاسمی – انتشارات نگاه دانش (جدید)
 • اقتصاد خرد – دکتر محسن نظری – انتشارات نگاه دانش
 • اقتصاد کلان- دکتر محسن نظری – انتشارات نگاه دانش
 • اقتصاد خرد و کلان ویژه سیستم- مهندس احسان آقامیری – راهیان ارشد
اصول مدیریت و تئوری سازمان:
 • * اصول مدیریت و تئوری سازمان (ویژه مهندسی صنایع- سیستم و بهره وری) – حسین جلیلیان – انتشارات نگاه دانش
 • اصول مدیریت و تئوری سازمان (ویژه مهندسی صنایع) – احسان آقامیری – راهیان ارشد
 • کتاب جامع مدیریت – تهیه و تنظیم: مهرداد پرچ، روشنک روزبهانی، افشار دیده ور، حسین ممتاز – انتشارات مهربان نشر
 • کتاب خلاصه و تست تئوری مدیریت – دکتر داور ونوس و دکتر پرچ – انتشارات مهربان 
 • مدیریت عمومی – دکتر سید مهدی الوانی – نشر نی
 • مبانی سازمان و مدیریت – علی رضاییان و علی اصغر پورعزت – سمت