کافه صنعت تالار گفتمانی مجازی جهت بحث و تبادل نظر در خصوص مباحث مربوط به رشته مهندسی صنایع بین متخصصین این رشته می باشد. در نظر است هر ماه در این تالار گفتمان یک موضوع مورد بحث و تبادل نظر قرار گیرید که موضوع : فرصت ها و چالش های پیش روی آموزش های مهندسی […]

کافه صنعت تالار گفتمانی مجازی جهت بحث و تبادل نظر در خصوص مباحث مربوط به رشته مهندسی صنایع بین متخصصین این رشته می باشد. در نظر است هر ماه در این تالار گفتمان یک موضوع مورد بحث و تبادل نظر قرار گیرید که موضوع : فرصت ها و چالش های پیش روی آموزش های مهندسی صنایع در ایران برای تیرماه ۱۳۸۹ در نظر گرفته شده است.

امید است با شرکت شما متخصصین عزیز در بحث های ماهانه بتوانیم نتیجه خوبی را از این مباحث بر روی سایت اصلی منعکس نماییم.

ورود به موضوع ماهانه

عضویت در کافه صنعت