طی جلسه مشترک هیات مدیره ی سابق و جدید انجمن مهندسی صنایع ایران و اعضای شورای سیاست گذاری هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، دانشگاه برگزار کننده هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع انتخاب شد. در این جلسه چهار دانشگاه کاندیدا برای برگزاری کنفرانس هشتم مورد بررسی قرار گرفتند و سرانجام دانشگاه صنعتی امیر کبیر […]

طی جلسه مشترک هیات مدیره ی سابق و جدید انجمن مهندسی صنایع ایران و اعضای شورای سیاست گذاری هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، دانشگاه برگزار کننده هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع انتخاب شد. در این جلسه چهار دانشگاه کاندیدا برای برگزاری کنفرانس هشتم مورد بررسی قرار گرفتند و سرانجام دانشگاه صنعتی امیر کبیر انتخاب گردید. هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع در سال ۱۳۹۰ با همکاری انجمن مهندسی صنایع ایران و دانشگاه صنعتی امیر کبیر برگزار خواهد شد.