به گزارش اخبار مهندسی صنایع بنا بر اعلام وب سایت رسمی انجمن نگهداری و تعمیرات ایران نتایج داوری مقالات هفتمین کنفرانس نگهداری و تعمیرات روز شنبه ۷ خرداد ماه اعلام خواهد شد. این نتایج به وسیله آدرس ایمیل و وب سایت در صفحه شخصی هر فرد قابل مشاهده خواهد بود. هفتمین کنفرانس نگهداری و تعمیرات […]

به گزارش اخبار مهندسی صنایع بنا بر اعلام وب سایت رسمی انجمن نگهداری و تعمیرات ایران نتایج داوری مقالات هفتمین کنفرانس نگهداری و تعمیرات روز شنبه ۷ خرداد ماه اعلام خواهد شد. این نتایج به وسیله آدرس ایمیل و وب سایت در صفحه شخصی هر فرد قابل مشاهده خواهد بود.

هفتمین کنفرانس نگهداری و تعمیرات ۲۴ و ۲۵ خرداد ماه امسال برگزار خواهد شد.